Hills Canine a/d (dieta) konzerva pes/kočka

156g Naskladníme do 24hodin 62 Kč
+

"NENÍ URČENO PRO
Pacienty, u kterých je hlavním cílem zabránit retenci tekutin nebo hromadění dusíkatých sloučenin, fosforu nebo sodíku.
Pacienty, kteří nejsou schopni tolerovat vysoký příjem tuku, např. pacienty s hyperlipidemickou pankreatitis, nebo s rizikem rozvoje pankreatitis , popř. s pankreatitis v anamnéze.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Pro zajištění lepšího pííjmu doporučujeme podávat dietu o teplotě v rozmezí mezi pokojovou a tělesnou teplotou (20-40°C); nepodávat přímo z lednice.
Při krmení stříkačkou nařeďte obsah konzervy ještě před naplněním stříkačky.
Nespotřebované porce po 36 hodinách zlikvidujte.
U pacientů s poškozenou funkcí trávicího traktu je vhodné 3-denní převedení na dietu