01.05.07 Plemena

Středoasijský pastevecký pes

Historie

Středoasijský pastevecký pes je velmi starobylé plemeno, které má své rodové kořeny na území, které se táhne od Ladošského jezera ke Krymu až po západní Kazachstán a dále na východ. Celé toto území je pokryto pláněmi, které poskytovaly útočiště pasteveckým kmenům. Ti využívali již odnepaměti velké pastevecké psy s výrazným osvalením a silnými čelistmi. Svědčí o tom vykopávky několik desítek tisíc let staré, které se na tomto rozsáhlém území našly. Za prapředka těchto psů, a silně stavěných pasteveckých psů vůbec, je považována tibetská doga.

S postupným zánikem kočovného pasteveckého způsobu života tamních kmenů se začaly počty těchto psů rapidně snižovat. Díky přičinění ruských chovatelů, kteří se ujali chovu, se můžeme setkat s takto ojedinělým a starobylým plemenem i dnes. Plemeno bylo uznáno FCI roku 1989.

 Využití a povaha

Z historie již víme, že jeho původní využití bylo hlídání stád a majetku. Dnes se středoasiat uplatňuje v roli služebního psa hlídače, obranáře a i jako pes společník. Své teritorium střeží spolehlivě a jeho reakce jsou vemi rychlé. Je-li veden osobou zkušenou, trpělivou a důslednou je cvičitelný a ovladatelný. Jeho výchova a socializace by měla začít již od útlého věku. Obecně je samostatný, nenáročný a skromný. Zvláštností je jeho snášenlivost vůči bolesti. Zřejmě proto a pro své další výjimečné vlastnosti se plemeno využívalo i pro psí zápasy. K cizím lidem bývá nedůvěřivý.

 Vzhled

Jedná se o velmi statné silné plemeno mohutné kostry a výrazného osvalení. Minimální výška v kohoutku je 65 cm u psů a 60 cm u fen. Volná kůže se vyskytuje na krku a v podhrdí a vytváří záhyby. Hlava je masivní, širší v lebce. Srst je hrubá rovná s doře vyvinutou podsadou. Standard uznává všechna zbarvení až na červeno-skořicově hnědé a modré. Je velmi dobře patrný pohlavní dimorfismus – tzn. že psi jsou masivnější a ostřejšího výrazu než feny, rozdíly jsou patrné i v povaze.

 

Péče

Středoasiat vyžaduje zkušeného majitele, který ví jak má psa řádně vychovat a ve vztahu ke psovi je jeho jasným vůdcem. Ve špatných rukách se pes může stát problémovým.  Výchova musí být důsledná a musí být jasně stanoveny hranice, které pes nesmí překročit. Jako majitelé musíte být trpěliví a ohleduplní. Kromě správné výchovy nemá středoasiat žádné výjimečné nároky na péči.

 

Text: Eva Černohubová

Foto: Chovatelská stanice Barsuk