03.09.11 Aktuality

Aktuální situace v útulcích podle Marty Kubišové

Obecně platí, že útulky pro psy a kočky jsou chronicky přeplněné a jejich finanční situace se zhoršuje. Češi si bohužel začínají zvykat, že nechtěné zvíře odloží jako staré oblečení... Česká legislativa dostatečně nebrání týrání zvířat, opouštění zvířat nezodpovědnými majiteli a přesouvání zodpovědnosti na obec a dobrovolníky.

 

Bohužel u nás neexistují státní granty na kastrace psů a koček, takže se počet nechtěných zvířat neustále zvyšuje. Pokud stát nepřijme patřičné legislativní změny, útulky budou praskat ve švech a z důvodu nedostatku financí může docházet k utrácení zdravých zvířat.

 

Preventivní řešení

Přeplněnosti útulků je třeba předcházet systémovým řešením - zavedením povinného čipování a registrací zvířat v centrální evidenci zvířat. Veterináři dosud nemají povinnost registrovat zvíře, kterému zavedou čip. Mnoho lidí očipovaného psa nezaregistruje, takže se do útulků dostanou zvířata, u kterých nelze určit majitele. V některých evropských zemích (např. v Německu) existuje povinná registrace zvířat, podobně jako je to u automobilů. Vlastník psa nebo kočky je tam snadno dohledatelný a má povinnost se o zvíře postarat.

 

Málo rozšířená kastrace

V Německu výborně funguje také kastrační program. Na člověka, který nemá psa určeného pro chov a nenechal ho kastrovat, pohlíží společnost jako na „asociála“. Nadace na ochranu zvířat vypisuje granty, které podporují útulky v kastračních programech, osvětových aktivitách a veterinární péči o opuštěná zvířata. Nadace na ochranu zvířat pomáhá útulkům v nouzi už od roku 1994 a díky svým podporovatelům může prospět čím dál více žadatelům o nadační příspěvek. Supluje tím ovšem zodpovědnost vlastníků a státní správy.

 

Týrání zvířat

Velkým problémem je týrání zvířat krutými majiteli. Útulek nemá zákonné možnosti podílet se na řešení týrání a odebírání zvířat. Vzhledem k tomu, že mnohé inspekce krajské veterinární správy jsou předem nahlášeny, tyran problém před úředníky zakamufluje. Je zapotřebí posílit pravomoci obcí na odebrání týraných zvířat z tzv. množíren. Pokud má člověk například v Pensylvánii více než pět zvířat, musí k tomu mít povolení obce. V zahraničí existuje veterinární policie a vyškolení dobrovolníci, kteří hlásí týrání zvířat zodpovědným orgánům. U nás se občané bojí upozornit na souseda, který zvířata očividně týrá, protože se obávají problémů. A odsouzené trýznitele zvířat bohužel čekají jen mírné tresty.

 

Byrokracie vs. chudoba

Každý útulek je třeba posuzovat individuálně, ale existují rozdíly mezi situací v městských a soukromých útulcích. V městských je výrazným pozitivem dobré finanční zabezpečení, druhou stranou mince je byrokracie, která neumožňuje přijímat psy nalezené za hranicí dané obce. Většina soukromých útulků je na tom finančně podstatně hůře, často dotují provoz útulku ze svého. Nechávají u sebe stará zvířata tzv. dožít a nedostává se jim prostředků zejména na veterinární péči. Proto jsou útulky velmi vděčné za jakékoliv dary, ať už finanční nebo materiální. Na první pohled chudý útulek může díky dobrým lidem dávat zvířatům víc péče a lásky než ten reprezentativní.

 

Příkladné útulky

Existence a profesionální působení útulku záleží hodně na lidských kvalitách jeho provozovatele. Ukázkou vzorně vedeného městského útulku je městský útulek v Děčíně. Přestože je městský, jeho vedoucí, Eveline Jahelková, se o něj stará jako o svůj vlastní. Dokonce pořádá mezi-útulkové semináře, kde bezplatně školí zájemce o provozu útulku, výběru nových majitelů zvířat a propagaci své činnosti. Nerada bych na některé útulky zapomněla, ale láskyplně vedené útulky, které potřebují intenzivní pomoc, je např. soukromý útulek v Kralupech nad Vltavou nebo soukromý útulek v Maršovicích (okr. Benešov). V roce 2009 naplnila společnost Mars Czech ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat psům v maršovickém útulku 5.000 misek krmivem Pedigree.

 

Projekt „Pomozte naplnit misky v útulcích“ za dva roky svého fungování přinesl celkem 37 útulkům na území ČR více než 74 tun granulí Pedigree a Whiskas pro jejich psí a kočičí svěřence. Jsem přesvědčena o tom, že tento projekt a jakákoliv další práce pro opuštěná zvířata má smysl. Děkuji všem, kterým není osud zvířat lhostejný a kteří zvířatům pomáhají.

Více informací najdete na: www.ochranazvirat.cz

 

Marta Kubišová

milovnice zvířat, zpěvačka a čestná členka správní rady Nadace na ochranu zvířat