Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“) tzv. GDPR, vás informujeme, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 a) Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost TV Probbe, s.r.o., sídlem Osadní 12a, Praha 7. 170 00, IČ: 26009366 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, C 165486.  (dále jen „správce“).

 b) Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování TV Probbe, s.r.o., sídlem Osadní 12a, Praha 7. 170 0, info@probbe.cz telefon 737 051 520

 c) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Správce zpracovává vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.

b) Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

c) Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží, připomenutí pro zopakování objednávky. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoliv ukončit.

d) Správce provádí profilování tedy systémové vyhodnocování nákupů tak, aby mohl zákazníkovi nabídnout produkty, které již v minulosti nakupoval nebo pro zvíře, pro které již v minulosti nakupoval.

e) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

f) Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu. Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat a osoby a agentury zajišťující marketingové poradenství e-commerce

b) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

c) Za účelem zajišťování zákaznické podpory používáme při kontaktu chatovaní služby společnosti Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČ: 03668681, Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86206.

d) Za účelem rozesílání emailů správce používá nástroje společnosti DiffSolutions, s.r.o., Nad mlýnským potokem 640/10, PSČ 10700, Praha 10, IČ: 24791288,Společnost je vedená u městského soudu v Praze oddíl C 174549

f) Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

g) S výjimkou služby Google Analytics (viz čl. 2 a 4 výše) nemá správce v úmyslu předat vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

a) Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

b) Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

c) Pokud si nepřejete od nás dostávat žádné další e-maily, požádejte o ukončení odběru na emailu info@krmeni.cz nebo se odhlaste v kterémkoli newsletteru dole v patičce.