Heureka fb
Stahněte si aplikaci Mobilní aplikace krmeni.cz pro Android Android a Mobilní aplikace krmeni.cz pro iOS iOS
Zavolejte nám: 737 051 520 (po - pá: 8:00 - 17:00)
košík: prázdný

Přihlášení a registrace

Přihlášení Facebookem

Přihlásit se Facebookem
Celkem jste darovali: 119600 Kč
MVDr. Valešová Na dotazy reaguje

MVDr. Veronika Lesiukova

Dobrý den, můj 21 měsíční labrador, se téměř denně jakoby nadrápne. Vypadá t…

Přejít do poradny

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“) tzv. GDPR, vás informujeme, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 a) Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost TV Probbe, s.r.o., sídlem Osadní 12a, Praha 7. 170 00, IČ: 26009366 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, C 165486.  (dále jen „správce“).

 b) Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování TV Probbe, s.r.o., sídlem Osadní 12a, Praha 7. 170 0, info@probbe.cztelefon 737 051 520

 c) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Správce zpracovává vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.

b) Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

c) Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží, připomenutí pro zopakování objednávky. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoliv ukončit.

d) Správce provádí profilování tedy systémové vyhodnocování nákupů tak, aby mohl zákazníkovi nabídnout produkty, které již v minulosti nakupoval nebo pro zvíře, pro které již v minulosti nakupoval.

e) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

f) Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu. Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat a osoby a agentury zajišťující marketingové poradenství e-commerce

b) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

c) Za účelem zajišťování zákaznické podpory používáme při kontaktu chatovaní služby společnosti Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČ: 03668681, Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86206.

d) Za účelem rozesílání emailů správce používá nástroje  společnosti IBM a DiffSolutions, s.r.o.

f) Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

g) S výjimkou služby Google Analytics a služby společnosti IBM (viz čl. 2 a 4 výše) nemá správce v úmyslu předat vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

a) Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

b) Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

c) Pokud si nepřejete od nás dostávat žádné další e-maily, požádejte o ukončení odběru na emailu info@krmeni.cz nebo se odhlaste v kterémkoli newsletteru dole v patičce.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace