30.12.13 Život se psem

Asistenční, signální a canisterapeutický pes

Pravděpodobně jste tyto pojmy už někdy slyšeli, ale možná netušíte, jaké jsou mezi těmito psími pomocníky rozdíly...

 
Asistenční vodící psi

Takový pes pomáhá lidem s různým zrakovým postižením. Usnadňuje orientaci prostřednictvím vyhledávacích cviků a snižuje tak závislost nevidomého či slabozrakého člověka na jiné osobě. Vodící pes je spolehlivý a oddaný společník, který člověka nenechá na holičkách.

V čem může vodicí pes pomoci?

 • Usnadňuje orientaci pomocí vyhledávácích cviků. Dokáže nalézt přechod, odbočky vpravo i vlevo, schody, chodník, dveře, lavičku, pult v krámě, zastávku, místo k sezení v prostředcích veřejné dopravy, bankomat apod.

 • Vodící pes dokáže zajistit bezpečnost pomocí upozornění na možné nebezpečí. Označuje terénní nerovnosti, překážky vpravo i vlevo, překážky až do výše hlavy či překážky v pohybu.

 • Je schopný samostatné práce. Zvládne se samostatně orientovat v místech, kde to zná a samostatně vodit naučené pravidelné trasy do krámu, domů, do práce, k lékaři apod.

 • Je schopen vyvézt svého páníčka z nepřehledné situace jako je nárazová stavba, zaparkovaná auta apod.

Financování vodícího psa:

Asistenční vodící pes je zpravidla hrazen v plné výši příslušným sociálním odborem místního úřadu v místě bydliště klienta. Vodící pes je jediný speciálně vycvičený pes, který je tímto způsobem hrazený a majitel vodícího psa má též nárok na příspěvek na výživu svého vodícího psa ve výši 800 Kč.

 

Signální psi

Asistenční signální pes pro neslyšící je určen pro osoby s různým sluchovým postižením. Dokáže signalizovat zvuky v okolí a člověk s takovým postižením může získat větší jistoty v životě a při běžných denních činnostech. V domácím i venkovním prostředí pomáhá v mnoha případech tak, aby nebyl neslyšící člověk ohrožen a měl při svém pohybu dostatečnou podporu psího pomocníka.

V čem může signální pes pomoci?

 • Signalizuje osobu, která na vás volá jménem

 • Signalizuje zvonění telefonu, faxu či SMS

 • Signalizuje pláč dítěte

 • Signalizuje zvonící budík

 • Signalizuje tekoucí vodu v umyvadle či vaně

 • Signalizuje zvuky kuchyňských nástrojů jako je varná konvice, mikrovlnná trouba

 • Signalizuje alarmující zvuky jako sanitka, poplašné zařízení apod.

Asistenční signální pes pro osoby se záchvatovými onemocněními je určen pro osoby trpící záchvaty, jako je epileptický či narkoleptický záchvat, diabetický záchvat a jiné. Někteří psi jsou schopni vycítit záchvat ještě před tím, než nastane. Jedná se o vrozený instinkt, který nelze psa naučit, je však zcela zřejmé, že je přímo závislý na vzájemném vztahu mezi majitelem a psem. Lze však psa naučit, aby přivolal pomoc v případě, že se jeho majitel ocitne v potížích před záchvatem, při záchvatu i po něm. Signální pes může také pomoci člověku s podáním mobilního telefonu, deky, léků či speciálních pomůcek. V neposlední řadě mu může poskytnout oporu a pocit bezpečí. Přestože i v ČR několik takto vycvičených psů pracuje, je i ve světě tento psí šestý smysl ještě ve fázích výzkumu.

Financování signálního psa:

Asistenční signální pes je financován z dotačního a grantového řízení, ze sponzorských darů fyzických i právnických osob a z prostředků veřejné sbírky.

 

Canisterapeutičtí psi

Asistenční canisterapeutický pes je určen především pro děti s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Představuje pro ně komunikační most s okolím, také pomáhá jako motivační prvek při léčebných a rehabilitačních programech. Plní vlastnosti a dovednosti asistenčního psa, kdy pomáhá jak samotnému dítěti, tak osobě o něho pečující.

V čem pomůže canisterapeutický pes?

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku dítěte

 • motivuje při sociálním nácviku a dovednostech

 • podněcuje verbální i neverbální komunikaci

 • rozvíjí orientaci v prostoru a čase

 • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti

 • používán při rehabilitačních a léčebných programech

 • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou

Financování canisterapeutického psa:

Asistenční canisterapeutický pes je financován z dotačního a grantového řízení, ze sponzorských darů fyzických i právnických osob a z prostředků veřejné sbírky.
 

Více na www.pestraspolecnost.cz