Omlouváme se, ale z technických důvodu může dojít ke zpoždění odeslání objednávek o 1 den. Děkujeme za pochopení
27.03.11 Život se psem

Border kolie Chaser je pes s největší slovní zásobou!

Výzkumníci z Wofford College zjistili, že jeden výjimečný pes, tedy přesněji řečeno fenka Chaser, plemene border kolie si pamatuje jména více než 1000 hraček, přičemž rozlišuje mezi jmény předmětů a příkazy (přines atd.).


Tento výzkum prohlubuje zjištění výzkumných pracovníků z Německa, kteří před několika lety objevili psa, který znal jména několika stovek předmětů. Důležité otázky však zůstávají otevřené. Kam až sahá psí inteligence? Jaký je limit pro počet slov?
John Reid a Alliston Pilley odpovídali na dvě zásadní otázky spojené s jejich výzkumem: Jak velkou slovní zásobu se může pes naučit, absolvuje-li rozsáhlé školení? Jak psi vlastně chápou lidskou řeč, když s nimi komunikujeme? Výsledky byly publikovány v časopise Behavioural Processes.
O tom, že jsou border kolie chytré, není pochyb. Oprávněně se řadí mezi neinteligentnější plemena psů. No posuďte sami…


Psí genius?
Autoři výzkumu prokázali, že fenka Chaser se naučila jména 1022 různých předmětů - bez horní hranice!!! Autoři výzkumu skončili s pokusem (tzn. i s přípravou a učením psa) po třech letech vzhledem k jejich časovému omezení. Ne proto, že by se pes nedokázal naučit více slov! Tato studie dokázala schopnost Chaser zapamatovat si názvy předmětů (vlastní jména). Její rozsáhlý „slovník“ byl testován opakovaně za pečlivě kontrolovaných podmínek. Autoři dokonce připustili, že si fenka pamatoval jména 1022 hraček lépe než oni. Schopnost fenky učit se a pamatovat si více než 1000 vlastních jmen, z nichž každé souviselo s unikátním objektem, odhalila jasné důkazy o několika schopnostech potřebných pro učení a vnímání lidské řeči: schopnost rozlišovat mezi různými zvuky reprezentujícími názvy předmětů, schopnost rozlišovat tyto předměty vizuálně, rozsáhlou slovní zásobu a značnou paměť, která Chaser umožnila spojit si sluchové podněty se zrakovými.
Jejich druhý experiment prokázal, že Chaser opravdu chápe, že se jedná o jména předmětu a ne příkazy pro jeho přinesení (či jinou činnost). Šlo o to dokázat, že pes při rozkazu "přines míč" pochopí, že slovo přines je nezávislý termín a ne název předmětu. Za účelem nezávislosti testu, tedy odlišení významu jmen a příkazů, autoři libovolně kombinovali jména hraček s příkazy, aby zjistil, zda bude Chaser projevovat správné chování vůči správný předmětům. Bez speciální přípravy reagovala fenka na každou kombinaci správně, dokonce i na první pokus! To prokázalo, že rozumí, že příkazy a jména věcí mají nezávislý význam (dokázala pochopit že sloveso není součástí názvu). Pes tedy chápe, že jména odkazují na konkrétní předmět.Balonky a létající talíře
Jejich třetí experiment prokázal, že pes rozumí také pojmenováním pro kategorii předmětů nebo jejich společné označení. Chaser například pochopila, že název "hračka"odkazuje na 1022 předmětů, se kterými měla dovoleno hrát si a každý měl své vlastní jméno. Stejně tak pochopila, že pod označení „míček“ jich spadá několik, stejně jako pod slovo „frisbee“. Fenka tedy byla schopná správně označit jeden předmět třemi názvy – hračka, míček, jeho jméno.
Všechny pokusy ukázaly, že se pes je schopen učit se názvy pomocí asociativního učení. Jejich čtvrtý experiment navíc prokázal, že Chaser byla schopná učit se jména nových předmětů pomocí vylučování (negace) ostatních – to znamená, že si odvodila jméno hračky v určité skupině díky vyloučení všech ostatních známých (již pojmenovaných) předmětů. Stejně tak se učí i děti. Je-li mezi známé hračky zamíchán neznámý předmět a dostane-li příkaz přines s neznámým slovem, vybere ten nový.

Alliston Reid dodává: „Tento výzkum je důležitý, protože ukazuje, že psi se mohou naučit rozsáhlé slovní zásobě a pochopit, že některá slova znamenají jednotlivé předměty a další slova představují kategorii objektů, nezávisle na požadavku, co mají s danou věcí dělat.“

Do budoucna je nutné učinit další pokusy, aby se ověřilo, zda jsou tyto působivé jazykové schopnosti společné i pro ostatní plemena psů. Výsledky experimentu podporují další výzkumy o tom, jak historické vztahy mezi lidmi a psy mají vliv na schopnosti psů komunikovat s lidmi…

Zdroj: www.sciencedaily.com

ilustrační foto