26.02.19 Aktuality

Cena Medica Veterinaria poprvé udělena neveterináři: Martě Kubišové

Již třetím rokem jsou oceňováni odborníci, dosud samí veterinární lékaři, za mimořádný přínos pro veterinární medicínu. Ale jak při udělování cen řekla Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů, veterinární medicína není jen léčení malých a velkých zvířat, ale patří sem i hygiena potravin, výzkum, veterinární dozor a také veřejná činnost. A proto také na návrh profesora Miroslava Svobody komise udělila Zvláštní cenu Medica veterinaria právě Martě Kubišové, jako ocenění za celoživotní práci v ochraně zvířat. 

Ocenění Medica Veterinaria obdrželi:

Přemysl Rabas – za mimořádný přínos veterinárnímu lékařství (práce na záchraně severních tuponosých bílých nosorožců)

Jan Matiašovič – za mimořádný přínos pro veterinární lékařství (za vývoj vakcíny proti 3 sérovarům salmonely k imunizaci prasnic)

profesor Zdeněk Pospíšil – za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství (činnost epizootologickou, pedagogickou, publikační, osvětovou)

profesor Vladimír Večerek – za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství (rozvoj veterinárního vzdělávání, zavedení nových oborů, evaluaci VFU, publikační činnost)

Cena prezidentky Komory veterinárních lékařů pro:

Miloše Ondráška in memoriam – za dlouholetou publikační činnost a šíření dobrého jména českých veterinářů v zahraničí (m. j. Afrika, Austrálie). K tomu poznamenal Karel Daniel, že nezapomínáme na poměrně četnou veterinární „diasporu“ českých veterinářů ve světě.

Cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy obdržel:

Josef Vitásek – za přínos veterinárnímu oboru, jak v soukromé praxi, tak ve státním veterinárním dozoru a v Evropské Komisi ve Food and veterinary office, kde několik let působil.

Zvláštní cenu Medica Veterinaria obdržela:

Marta Kubišová – za celoživotní práci v ochraně práv a důstojného života zvířat. Od počátku devadesátých let je tváří, ale i spolutvůrkyní TV pořadu Chcete mě a říká: „Ale ochranu zvířat nelze dělat jen na základě jednoho nápadu, natož pak jedinec! Musí se na ní podílet celá řada lidí, a do týmu samozřejmě patří veterinární lékaři.“

Ve druhé části odpoledne 20. února v refektáři Dominikánského kláštera s. Jiljí byli oceněni autoři odborných příspěvků do časopisů Veterinářství a Veterinární klinika:

Ondřej Škor – za příspěvek o anemickém syndromu u onkologických pacientů (psů)

Ondřej Pomahač – za příspěvek o ruptuře úponu trojhlavého valu pažního (kočka)

profesor Vladimír Celer – za článek o cytomegaloviru, opomíjeném původci onemocnění prasat

Hana Černochová – za článek o potratu spojeném s vaginálním prolapsem (králice)

Jiří Šichtař (z České zemědělské univerzity) – za článek o in vitro produkci embryí u koní.

A ještě jednu cenu si nechal Martin Sedláček na konec, Ocenění za mimořádný přínos pro časopisy Veterinářství a Veterinární klinika při příležitosti patnáctileté spolupráce, a to Karlu Kovaříkovi.

Na ocenění Medica Veterinaria se podílela Veterinární a farmaceutická univerzita, Komora veterinárních lékařů, Státní veterinární správa, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ale hlavním organizátorem bylo vydavatelství Profipress, které vydává kromě dalších odborných periodik časopisy Veterinářství, Veterinární klinika a časopis Komory Zvěrokruh.

Text: Josef Duben, PR KVL