19.06.17 Aktuality

Chováte Cane Corso? Zapojte se do projektu s cílem dosáhnout vyššího věku psů tohoto plemene.

Za výzkumem genetiky a dlouhověkosti plemene Cane Corso Italiano stojí RNDr. Evžen Korec, Csc. a jeho tým. Cílem je dosáhnout vyššího věku psů prostřednictvím vhodného křížení.

Kdo je Evžen Korec?

Majitel chovatelské stanice Korec Corso (www.koreccorso.cz) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Ústavu molekulární genetiky Československé akademie věd dlouhodobě působil jako vědecký pracovník a získal zde vědeckou hodnost CSc. Pracoval také na mnoha předních evropských univerzitách (Göttingen, Londýn, Paříž). Je spoluautorem 11 patentů a více než 20 vědeckých publikací v předních mezinárodních vědeckých časopisech. Jeho nejvýznamnější publikace můžete najít v databázi Publication in Medicine (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=korec+e). V současné době je také ředitelem ZOO Tábor (www.zootabor.eu).

Výzkum a dosavadní výsledky

Ve spolupráci s chovatelskými stanicemi z celého světa se podařilo poprvé určit průměrný věk psů Cane Corso na statisticky významné skupině. Během výzkumu tým zjistil určitou souvislost, která pomůže prodloužit délku života psů tohoto plemene. Publikace, která shrnuje všechna zjištění, byla publikována 13. června 2017 v mezinárodním vědeckém časopise, Open Veterinary Journal (http://www.openveterinaryjournal.com/2017/Volume%207%20No%202/OVJ-2017-02-036%20E.%20Korec%20et%20al.pdf). Výzkum je také zaměřen na zmapování genů zodpovědných za dlouhověkost psů.

Vyplňte dotazník

Výzkum stále probíhá a vědecký tým prosí o pomoc při celosvětovém monitorování dlouhověkých psů a fen plemene Cane Corso (starších 12 let). Každý majitel psa Cane Corso může vyplnit krátký dotazník na stránkách: www.koreccorso.cz/vyzkum/

Poté bude informován o studii, cílech i plánech. Všechny spolupracující chovatelské stanice budou přednostně informovány o dosavadních zjištěních výzkumu. Pro spolupracující chovatele jsou nabízeny také konzultace ohledně genetiky psů zdarma.

 

Foto: CHS Korec Corso