29.03.14 Život se psem

Čím prospívá pes lidskému zdraví?

Věděli jste, že vzájemná interakce psa a člověka má za důsledek některé biochemické změny a neuroendokrinní účinky?

Je v tom chemie

Jedná se například o zvyšování koncentrace fenyletylaminu v krevní plazmě jak u člověka, tak u psa. A to vesměs na statisticky významných úrovních, zvýšení hladiny endorfinů a dopaminů. Fenyletylamin zvyšuje pozornost, snižuje únavu, zvyšuje sebehodnocení, podněcuje činorodost, může vést až k euforickým stavům. Beta-endorfiny zase pomáhají stabilizovat imunitní systém. Dopamin je neurotransmiter (přenašeč nervových vzruchů v centrálním systému) – tvoří se z něj noradrenalin nebo adrenalin. Přináší pocit štěstí. Uvolňuje se při příjemných pocitech, hraje stěžejní roli v motorických funkcích mozku a má rozhodující význam při zpracování informací v kognitivních funkcích mozku. Všechny tyto látky dále způsobují například snížení bolesti a zklidnění.

 

Místo prášků na tlak

Vzájemný kontakt psa a člověka způsobuje snižování krevního tlaku, srdeční a dechové frekvence, stabilizaci krevního oběhu a pulzu (hlazení, ale i pouhou přítomností zvířete). Snížení kardiovaskulárních rizikových faktorů je podporováno také péčí o zvíře, nutností dodržovat určitý režim aj.

 

Dostatek pohybu

Navíc péče o psa pomáhá lidem i v tom, že mají kvůli nutnosti venčení pravidelný pohyb. Kontakt se zvířetem obecně pomáhá udržovat dobrou fyzickou kondici, podporuje zlepšování fyzických funkcí, podporuje rekonvalescenci a urychluje léčbu. Péče o psa vede ke zlepšení motorických funkcí a dovedností. Pes totiž působí jako podnět a vyvolává motivaci k pohybu a tím trénování svalstva, což je významné hlavně u seniorů.

Uvolnění

Kontakt a mazlení se psem vede k uvolnění svalstva a hlubokému dýchání. Zvíře může dokonce podporovat chuť k jídlu, nebo naopak pomáhat při redukci nadváhy nebo užívání alkoholu a nikotinu. Chování zvířat se navíc doporučuje jako prevence různých onemocnění. Dochází totiž k posílení imunitní obrany zejména prosti chřipkovým infekcím a nachlazení. Různé studie referují o tom, že děti narozené do rodiny se zvířetem mají nižší riziko vzniku alergií, astmatu, mají lepší imunitu a jsou méně často nemocné než děti narozené do rodin, kde žádné zvíře není.

Zdroj: Zooterapie ve světle objektivních poznatků, kolektiv autorů, Dona, 2007