07.02.08 Život se psem

Čipování psů


Od 1.1.2005 platí v Praze obecně závazná vyhláška č.18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která, mimo jiné, ukládá chovatelům povinnost trvale označit mikročipem nebo tetováním psa staršího šesti měsíců a to do konce roku 2005. Díky tomu pozorujeme zvýšený zájem o čipování psů a zároveň zodpovídáme na velké množství dotazů.

Co je čip a jak se aplikuje?

Radiofrekvenční identifikace - RFID zvířat představuje moderní metodu označování zvířat pomocí tzv. mikročipů. Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je naprogramováno číselným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Jeho životnost je udávána minimálně 25 let.

Čip  se aplikuje na levou stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem dodávaným ke každému čipu. Aplikátor je  v podstatě silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží (podobně jako očkování). 

(Na obrázku je čtecí zařízení a sterilně balený aplikátor, který obsahuje čip, součástí balení je čárový kód příslušného čipu.)

Je čipování psů nebezpečné?

Čip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své okolí i svého nositele je zcela neškodný. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Navíc je povrch čipu upraven tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. Dražší čipy jsou vybaveny antimigrační čepičkou, která zabraňuje putování čipu.

Jaké jsou výhody čipování?

Čip je možné aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

V současné době je jedním ze způsobu nezaměnitelného označení zvířete při cestování po EU, a také proto by měl být v souladu s mezinárodní normou pro RFID - ISO 11784/85 a měl by obsahovat označení země původu psa (pro ČR 203), což je možné ověřit pomocí čtecího zařízení.

Pokud se rozhodnete pro čipování, je nutné dodržet tento legislativní postup. Majitel obdrží od veterinárního lékaře tři registrační karty s číslem čipu. Jedno vyhotovení si ponechá, jednu kartu zašle do Národního registru majitelů zvířat, kde vystaví identifikační kartu psa a pes má doživotně zajištěno zdarma vyhledávání v případě zaběhnutí. Třetí kartu do 30 dnů  zašle na Magistrát hl. m. Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy vede evidenci chovatelů psů a čipovaným psům poskytne slevu z poplatku ve výši 350 Kč v průběhu dvou po sobě následujících let, což běžně nahradí cenu čipování.

Je nutné čipovat, když má pes tetování?

Pokud je Váš pes tetovaný, není nutné jej i čipovat. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu.

To znamená, že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné (např.z útulků, u psů bez PP apod.), než od řádných chovatelů, se neuznává. Tetování se tedy provádí výhradně na žádost chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku dle údajů  ČMKÚ, které posléze slouží k vystavení PP.

 

Jaká je cena čipování?

Cena čipování je závislá na konkrétním druhu čipu (s nebo bez antimigrační čepičky), aktuální ceně čipu u dodavatele atp. Na našich pracovištích se cena čipování psů pohybuje cca mezi 500,- a 680,- Kč. Jak je již uvedeno v předchozím textu, čipovaným psům poskytuje Magistrát hl. m. Prahy slevu na poplatcích ze psů 350,- Kč dva následující roky po sobě, což cenu čipování zcela nahradí.

Provádí se také čipování koček a ostatních zvířat?

Ano, i kočky a ostatní zvířata je možné čipovat. Čipování koček probíhá stejným způsobem se všemi náležitostmi jako u psů, ale není pro ně povinné. Lze jej však velmi doporučit hlavně u koček, které chodí ven a je riziko jejich zatoulání. Čipovanou kočku je pak  velmi jednoduché vrátit původnímu majiteli. Čipování se provádí také u jedinců ohrožených druhů chovaných v zajetí, kteří jsou chráněni mezinárodními smlouvami, např. CITES. Mezi tato zvířata patří především exotičtí ptáci, plazi, dravci apod. Čipují se ale také fretky, koně a jiná zvířata.

 

Autor článku : MVDr. Marek Galbinec 

© 2005 VETCENTRUM Duchek s.r.o.

www.vetcentrum.cz