03.12.19 Aktuality

Čipovat? Ano! Ale kde registrovat?

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Po jejich označení je nutné psa také registrovat.

„Už to bylo rozhodnuto, povinnost nechat nezaměnitelně označit psa pomocí čipu je dána veterinárním zákonem. Ale jenom označit psa, to není všechno. Je třeba, aby také fungoval centrální registr,“ říká Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů. Podle poslední novely zákona o veterinární péči bude centrální registr čipovaných psů a jejich chovatelů zřízen, povede jej Státní veterinární správa, a měl by být hotov do roku 2022.

Více než třetina údajů neodpovídá

Dnes je již velké procento psů očipováno, ale má to svá úskalí. Je-li nalezen pes s čipem, útulky či městská policie kontaktují zpravidla všechny dostupné komerční registry s žádostí, zda je u nich daný čip evidován, či nikoli. Potíž ale je, že chovatelé zpravidla změny bydliště, kontaktních údajů ani případné prodeje zvířat správcům registrů neoznamují, takže údaje ve více než třetině případů neodpovídají.

Zatím je na majiteli, jaký registr zvolí

Zatím platí povinnost pejsky očipovat. Pokud jde o registraci, je na zvážení chovatelů, pro jakou se rozhodnou. Cestují-li do zahraničí, je určitě dobré zvolit mezinárodní registr. Veterináři mohou psy registrovat v registru pet pasů, i když zvíře nemá vystavený pas. Tento registr pet pasů a mezinárodní registr patří mezi největší.

Vznik nového centrálního registru

Nový centrální registr bude naplněn novými údaji, nebudou se stahovat stávající data ze soukromých registrů. Jen tak lze předejít chybovosti, či případnému zneužití údajů v registrech uvedených.

Jaké čipy se mohou používat?

Pouze ty, které splňují technickou normu ISO 11784/5, což není nová informace, a pak také pravidla organizace ICAR (mezinárodní organizace pro schvalování a potvrzování systémů identifikace zvířat). Čipů je na trhu dostatek, takže k nějakému výpadku by nemělo dojít. Ale povinnost čipovat psa byste neměli nechávat na poslední chvíli, protože veterinárních lékařů je výrazně méně než psů, které je ještě nutné načipovat.

Kdy psa čipovat?

Štěně musí být čipováno do šesti měsíců věku, tj. v době, kdy se vakcinuje proti vzteklině. Nebude-li pes čipován, bude se na něj nahlížet jako na nevakcinovaného, což je v rozporu s veterinárním zákonem, který chovateli psa ukládá povinnost vakcinace proti vzteklině. Výjimka je pouze jedna: není nutno čipovat zvířata čitelně tetovaná před 3. 7. 2011.

Proč je povinné čipování prospěšné?

Poraní-li pes člověka, nebo jiné zvíře, bude snazší zjistit, zda je očkován proti vzteklině. A lépe se bude dohledávat majitel, pokud se pes zaběhne, nebo dokonce způsobí nějakou škodu. V každém případě by se tím měly snížit náklady spojené s provozem útulků.

Text: Josef Duben, redakce

Fotka od SnottyBoggins z Pixabay