09.01.16 Život se psem

Co dělat, když se setkáte s týráním zvířete?

Setkali jste se ve svém okolí s týráním zvířete a nevíte jak postupovat? Nadace na ochranu zvířat na svých stránkách radí:

Podezření z týrání zvířat se ohlašuje na příslušnou veterinární správu, na obecní (obvodní, městský) úřad (odbor životního prostředí) či - zejména v akutním případě - na policii ČR. Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt. Mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením. Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o potrestání - v případě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.). Pokud si nevíte v konkrétním případě rady, obraťte se na Nadaci na ochranu zvířat (www.ochranazvirat.cz), kde vám rádi poradí, jak postupovat a na koho se obrátit.