03.05.18 Život se psem

Co dělat, když vás ohrožuje cizí pes?

Stačí znát pár jednoduchých pravidel, která vám mohou pomoci.

Hlavním pravidlem je zůstat klidně stát a vyhnout se přímému očnímu kontaktu, většina psů o vás po chvíli ztratí zájem, když zjistí, že nepředstavujete riziko. Psa nezastrašujte ani nevyzývejte k šarvátce, pokuste se zůstat klidní, psi velmi dobře vycítí strach. Zhodnoťte situaci a očima hledejte případnou únikovou cestu a majitele psa. Nehýbejte zběsile rukama, protože hýbající se ruce jsou většinou první část těla, do které pes kousne. Pokud nesete jídlo, použijte ho k odvrácení pozornosti, změna chování bývá účinná. Jestliže jste cyklista, nepokoušejte se ujet, protože většina psů dokáže kolo s přehledem předběhnout. Lepší je seskočit z kola a držet ho mezi sebou a psem. Nikdy se k psovi neotáčejte zády a opravdu nikdy neutíkejte. Většina psů nenajde odvahu postavit se někomu, kdo je v klidu, ale běžícího člověka může pes zezadu snadno kousnout.

Který pes nejvíce napadá člověka?

Pes, který je sám ve stresu. Nejčastěji jsou to psi, které jejich majitel nezvládá nebo je nechává napospas svému osudu na dvorku u boudy. Jsou to psi, kteří jsou dlouhou dobu sami, postrádají i ten nejzákladnější výcvik a především těsnější vazbu na člověka. Nikdy nebyli mimo své teritorium a neví, jak se chovat k lidem nebo ostatním psů, zkrátka se všeho bojí. Nejsou zvyklí na cizí lidi, na nové zvuky a situace. Takoví psi neznají kontakt s člověkem, jejich chování je nevyzpytatelné mohou snadno napadnout a pokousat.

Foto: pixabay.com