27.01.24 Život se psem

Co ovlivňuje agresivní chování u psů? Výzkum přinesl zajímavé výsledky 

Studie z roku 2021 provedená na Helsinské univerzitě, která zahrnovala přibližně 9 000 psů, prokázala, že agresivní chování vůči lidem souvisí s bázlivostí, věkem, plemennou příslušností, ale i předchozími zkušenostmi majitele psa. Slouží k lepšímu pochopení agresivního chování a jeho prevenci.

Agresivní chování psů může zahrnovat vrčení, štěkání a samozřejmě kousání. Tato gesta jsou součástí běžné psí komunikace a vyskytují se i v neagresivních situacích, například při hře. Agresivní chování však může být nadměrné, a pes tak může ohrozit zdraví člověka i ostatních zvířat. „Pochopení faktorů, které stojí za agresivním chováním, je důležité. Za jakých okolností k agresivnímu chování dochází a jaký je motiv psa? U rodinných psů je agresivní chování často nežádoucí, zatímco u některých služebních psů se očekává. Zároveň může být agresivita způsobena problémy s celkovou pohodou (welfare), například kvůli chronické bolesti,“ říká doktorandka Salla Mikkola z Helsinské univerzity.

Klasifikace
Výzkumná skupina působící na Helsinské univerzitě zkoumala souvislosti mezi agresivním chováním a několika potenciálními rizikovými faktory pomocí souboru dat, který zahrnoval více než 9 000 psů. Studie zkoumala agresivitu psů vůči majitelům i neznámým lidem. Psi byli klasifikováni jako agresivní, pokud v situacích popsaných v průzkumu často vrčeli a/nebo se alespoň občas pokusili na člověka vyštěknout nebo ho kousnout. 

Bázlivost
„Bázlivost psů měla silnou souvislost s agresivním chováním, přičemž u bázlivých psů byla mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že se budou chovat agresivně. Navíc starší psi se chovali agresivněji než mladší. Jednou z možných příčin může být bolest způsobená nemocí. Také zhoršení smyslů může přispívat k tomu, že je obtížnější si všimnout blížících se lidí, a reakce psů na nenadálé situace mohou být agresivní,“ dodává Salla Mikkola.

Malí vs. velcí psi
Malí psi se chovají agresivněji než psi střední a velké velikosti, ale jejich agresivní chování není považováno za tak ohrožující jako u velkých psů. V důsledku toho se jejich chování tolik neřeší. Studie navíc zjistila, že samci psů jsou agresivnější než samice. Kastrace však neměla na agresivní chování žádný vliv.

Začátečníci vs. zkušení majitelé 
První psi jejich majitelů se častěji chovali agresivně ve srovnání se psy, jejichž majitelé měli už předchozí zkušenosti se psy. Studie také ukázala, že psi, kteří tráví čas ve společnosti jiných psů, se chovají méně agresivně než jedinci, kteří žijí bez jiných psů v domácnosti. 

Rozdíly mezi plemeny
Rozdíly v agresivitě různých plemen psů mohou ukazovat na genetickou příčinu. „V našem souboru dat byla nejagresivnějšími plemeny dlouhosrstá kolie, pudl (toy, miniaturní a střední) a knírač. Předchozí studie prokázaly bázlivost u dlouhosrstých kolií, zatímco u ostatních dvou plemen se projevovalo agresivní chování vůči neznámým lidem. Na opačném pólu se podle očekávání nacházela oblíbená plemena - labradorský retrívr a zlatý retrívr. Lidé, kteří uvažují o pořízení psa, by se měli seznámit s původem a potřebami daného plemene. Pokud jde o chovatele, měli by věnovat pozornost také povaze feny - matky, protože bázlivost i agresivní chování se dědí," říká profesor Hannes Lohi z Helsinské univerzity.

Foto: pexesl.com

Zdroj: Salla Mikkola, Milla Salonen, Jenni Puurunen, Emma Hakanen, Sini Sulkama, César Araujo, Hannes Lohi. Aggressive behaviour is affected by demographic, environmental and behavioural factors in purebred dogs. Scientific Reports doi.org/10.1038/s41598-021-88793-5