20.09.14 Život se psem

Deset věcí, které by vám řekl pes

Ačkoli nemluví naší řečí, jsou psi mnohdy našimi nejlepšími přáteli. Jsou věrní, nesoudí nás, nepomlouvají a stojí po našem boku za každé situace. I když jsme staří, chudí, oškliví či nemocní, pro ně jsme středobodem světa. Co by nám asi tak řekli, kdyby uměli mluvit?

 

1. Můj život pravděpodobně nebude delší než 10 až 15 let, jakékoliv odloučení od tebe je pro mě velmi bolestné. Pamatuj na to ještě předtím, než se rozhodneš, že si mě pořídíš.

2. Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš.

3. Důvěřuj mi, to je pro mě důležité, abych se cítil dobře.

4. Nehněvej se na mě dlouho a nezamykej mě za trest.

5. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele. Já mám jen tebe... Mysli na to.

6. Mluv se mnou. I když nerozumím slovům, vnímám tvůj hlas.

7. Buď si vědom toho, že jakkoli se mnou jednáš, já na to nikdy nezapomenu.

8. Uvědom si, než mě uhodíš, že mám ostré zuby, které mohou snadno ublížit, ale já tě nekousnu, protože tě miluju.

9. Než mi začneš nadávat za to, že nespolupracuji, jsem tvrdohlavý nebo líný, zeptej se sám sebe, zda by v tom nemohlo být něco jiného. Možná mě trápí bolavé klouby, možná jsem něco špatného snědl, jsem unavený nebo mám slabé srdce.

10. Postarejte se o mě, i když budu starý. Ty taky zestárneš. Doprovázej mě i na mé poslední cestě. Nikdy neříkej: „Nemohu se na to dívat“, nebo „Ať se to stane v mé nepřítomnosti“. Pro mě je všechno jednodušší, když jsi se mnou, dokonce i moje smrt.


Pamatujte si, že tě miluju.

 

Zdroj: www.positivelypositive.com