26.03.23 Život se psem

Dingo – ani vlk, ani pes

Psi jsou obecně považováni za první domestikovaná zvířata. Jejich předkem je vlk. Podle antropologů se však stále diskutuje o tom, jak do tohoto vývoje zapadá australský dingo. Z evolučního hlediska umožňují dingové nahlédnout na to, co odstartovalo proces domestikace.

Domorodí Australané chápou, že mezi dingy a klasickými psy je velký rozdíl. Dingo podle nich není pes, ale prostě dingo. Vědci provedli mnoho genetických a behaviorálních prací na vlcích, psech a australských dingo. Psi dingo se ocitli někde uprostřed.
Antropoložka Pat Shipmanová o své analýze vlků, psů a dingů informovala ve zvláštním vydání časopisu Anatomical Record z ledna 2021.

Vzájemné křížení
U většiny zvířat nedochází ke křížení mezi blízce příbuznými druhy nebo podobně jako u samic koní a samců oslů vznikají muly - obvykle neplodní potomci. Mnoho psovitých druhů (včetně vlků, dingo a psů) se však může křížit a přivést na svět plodné potomstvo. Vymezení druhových hranic u psovitých šelem je proto obtížnější.

Historie 
Domácí psi přišli na australský kontinent v roce 1788 s prvními 11 loděmi trestanců. Dingové zde byli již dříve, stejně jako australští domorodci, kteří přišli na kontinent asi před 65 000 lety. Velká část dnešních australských psů dingo má ve svých předcích psa domácího, ale podle fosilních důkazů se dingo do Austrálie dostal nejméně před 4 000 lety (je možné, že ještě dřív, ale žádné fosilie se zatím nenašly). 

Vzhledem podobní, povahou méně
Dingo a blízce příbuzní novoguinejští zpívající psi vypadají na první pohled jako psi. Geneticky i chováním se od psů liší. Nejsou schopní trávit škroby a také ve vztahu k lidem se podobají spíše vlkům.

Trávení škrobu
Většina domácích psů se vyvinula společně s lidmi. Když se lidé stali zemědělci, přešli na stravu obsahující velké množství škrobu, ať už z kukuřice, rýže, brambor nebo pšenice. Genom psů se změnil tak, aby umožnil trávení těchto škrobů. Ale psi dingo, stejně jako vlci, mají jen velmi málo genů pro trávení škrobů.

Vztah k lidem
Schopnost navázat úzkou vazbu s člověkem je u psů dingo omezená. Domorodí Australané sice v minulosti kradli štěňata dingo z jejich nor a vychovávali je, ale tato štěňata v dospělosti obvykle opouštěla lidské domovy a odcházela se rozmnožovat a vychovávat své potomstvo. Domorodí Australané také nemanipulovali s chovem dingů, což je znakem domestikace.

Schopnost přežití
Dingo je také skvěle přizpůsoben australskému vnitrozemí a v tomto prostředí se mu dobře daří, na rozdíl od zdivočelých domácích psů, kteří ve vnitrozemí prospívají mnohem hůře.

Nedokončená domestikace
Vzhledem k tomu, že dingo projevuje chování někde na pomezí vlků a psů a vykazuje jen nepatrnou genetickou schopnost konzumovat škrobnatou potravu nebo být chován v zajetí, antropoložka Pat Shipmanová dospěla k závěru, že „dingo je v podstatě vlk na cestě stát se psem, který se do toho bodu nikdy nedostal.“

Zdroj: Materiály Pensylvánské státní univerzity

Foto: Pexels.com