11.04.18 Život se psem

Fakta o agresorech, kteří týrají zvířata

Muž z Prachaticka, který surově zbil štěně labradora, množírna psů v Kamenici nad Lipou, kde žilo v otřesných podmínkách přes 200 psů. To jsou dva mediálně známé případy týrání zvířat z poslední doby. Bohužel mnoho případů zůstává skryto a tím pádem i nepotrestáno.

Proč agresivní lidé týrají zvířata?

Existuje 9 základních motivů:

- touha po ovládání zvířat;

- vykonávání msty na zvířatech;

- zaujatost proti určitému druhu;

- vyjadřování agrese na zvířatech;

- eskalace agresivních sklonů;

- snaha vyvolat úlek lidí pro pobavení;

- zaujatost proti konkrétní osobě;

- přesouvání hostility k lidem na zvířata;

- nespecifický sadismus

Zdroj: Hickey, Eric W. Encyclopedia of murder and violent crime. Sage publisher, 2003, s. 287.

Co se ví o lidech, kteří týrají zvířata?

Analýzou pachatelů násilí a mučení zvířat bylo zjištěno, že:

96 % z nich již mělo kriminální minulost

41 % z nich bylo již dříve odsouzeno za násilnou trestnou činnost, jako je těžké ublížení na zdraví, týrání dětí a domácí násilí

21 % z nich za sexuální násilí

64 % z nich pod vlivem alkoholu a drog

Zdroj: Levitt, L., Hoffer, T. A., Loper, A. B. Criminal histories of a subsample of animal cruelty offenders. Aggression and Violent Behavior, v. 30., p. 48 - 58, 2016.

Vědomá touha a snaha škodit zvířatům byla zaznamenána u:

53 % pachatelů domácího násilí

Zdroj: Carlisle-Frank, P., Frank, J. M., & Nielsen, L. (2004). Selective battering of the family pet. Anthrozoös, 17, 26–42.

54 % pachatelů odsouzených za násilí vůči ženám

Zdroje: Ascione, F. R. (1998). Battered womens reports of their partners and their childrens cruelty to animals. Journal of Emotional Abuse, 1, 119–133.

Arkow, P. (1995). Breaking the Cycles of Violence. Alameda, CA: Latram Foundation.

92 % obětí domácího násilí uvádělo, že jejich agresor mučil zvířata z motivu demonstrace síly, nadvlády a kontroly

Zdroj: Arkow, P. (1995). Breaking the Cycles of Violence. Alameda, CA: Latram Foundation.

V jakém věku začínají experimentovat s násilím a poprvé ublíží zvířeti?

Téměř 60 % z agresorů mučí zvířata již před 21. rokem života, přičemž studie zaměřené na dětství pachatelů opakované násilné trestné činnosti a vraždy se shodují, že první pokusy o týrání zvířat se u nich objevovaly již v období mezi 5. až 7. rokem života.

Zdroje: Arluke, A., Levin, J., Luke, C., & Ascione, F. (1999). The relationship of animal abuse to violence and other forms of antisocial behavior. Journal of Interpersonal Violence, 14,963–975.

Singer, S. D. – Hensley, C. Learning theory to childhood and adolescent firesetting: Can it lead to serial murder.
In International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology no. 48/4, s. 461–476.

Pokud se agresor dopouští hostilního chování vůči zvířatům (ubližování, mučení či usmrcení) již před 10. rokem života, tak se u něj zvyšuje 5,3krát pravděpodobnost výskytu násilné kriminality, má 4krát více majetkových deliktů a 3,5krát větší spojitost s drogovou problematikou v pozdějším věku v porovnání s jedinci, kteří nejsou hostilní ke zvířatům.

Zdroj: Schlesinger, B. Serial offenders – current thought, recent findings. CRC Press, s. 297.

Informace z prezentace PhDr. Andreje Drbohlava „Kde jsou ohrožena zvířata, jsou v nebezpečí i lidé“

Foto: pixabay.com