10.09.22 Život se psem

I psi mohou mít ADHD

ADHD neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou se může objevit i u psů. Mezi hlavní příznaky patří neschopnost soustředit se delší dobu na jednu činnost, roztěkanost a neklid. Studie Helsinské univerzity, které se zúčastnilo přibližně 11000 psů, prokázala, že pohlaví, věk a plemeno psa, stejně jako případné problémy s chováním a některé faktory prostředí, souvisejí s hyperaktivním a impulzivním chováním a nepozorností.

"Naše zjištění mohou pomoci lépe identifikovat, pochopit a léčit hyperaktivitu, impulzivitu a nepozornost psů. Navíc naznačují podobnost s lidskou ADHD," říká profesor Hannes Lohi, vedoucí skupiny pro výzkum psích genů na Helsinské univerzitě.

"Psi mají s lidmi mnoho společného, včetně fyziologických znaků a prostředí, ve kterém žijí. Kromě toho se u psů přirozeně vyskytuje chování podobné ADHD. To ze psů činí zajímavý model pro zkoumání ADHD u lidí," říká doktorandka Sini Sulkama.

Výzkumná skupina profesora Lohiho shromáždila údaje o více než 11 000 psech prostřednictvím rozsáhlého průzkumu chování. Hyperaktivita, impulzivita a nepozornost byly zkoumány pomocí dotazníku. Cílem studie bylo identifikovat faktory, které jsou základem chování podobného ADHD u psů, a zjistit potenciální souvislosti s dalšími rysy chování.

Věk a pohlaví psa
"Zjistili jsme, že hyperaktivita, impulzivita a nepozornost jsou častější u mladých psů a psů - samců. Odpovídající pozorování týkající se věku a pohlaví v souvislosti s ADHD vyšla i u lidí," říká doktorka Jenni Puurunen.

Doba o samotě
Psi, kteří trávili denně více času sami doma, byli hyperaktivnější, impulzivnější a nepozornější než psi, kteří trávili méně času sami." Psi jako společenská zvířata mohou být frustrovaní a stresovaní, když jsou sami, což se může projevit hyperaktivitou, impulzivitou a nepozorností. Je možné, že psi, kteří tráví delší dobu o samotě, mají také méně pohybu a pozornosti od svých majitelů," vysvětluje Sulkama.

Zkušenosti majitele
Vědci objevili novou souvislost mezi hyperaktivitou a zkušenostmi majitele se psy, protože tyto dva rysy byly častější u psů, kteří nebyli prvními psy svých majitelů. Příčinná souvislost tohoto jevu zůstává nejasná. "Lidé si mohou jako svého prvního psa vybrat méně aktivního jedince, který lépe odpovídá představě o psím mazlíčkovi, zatímco aktivnější a náročnější psy si mohou zvolit až po získání větších zkušeností se psy," vysvětluje Sulkama.

Rozdíly mezi plemeny
Šlechtění má významný vliv na chování jednotlivých plemen. Za rozdíly mezi plemeny jsou zodpovědné geny, které jsou základem příslušných vlastností. "Hyperaktivita a impulzivita na jedné straně a dobrá koncentrace na straně druhé jsou běžné u plemen vyšlechtěných pro práci, jako je německý ovčák a border kolie. Naopak u plemen, která jsou oblíbená jako domácí mazlíčci nebo výstavní psi, jako je čivava, dlouhosrstá kolie a pudl, se za výhodu považuje klidnější povaha, která z nich dělá jednodušší společníky v každodenním životě. Na druhou stranu schopnost soustředění není u těchto plemen považována za tak důležitou vlastnost jako u pracovních plemen, a proto může být nepozornost častější u psů chovaných na mazlíčky," říká profesor Lohi.

Souvislost s dalšími problémy
Studie potvrdila již dříve pozorované zajímavé souvislosti mezi hyperaktivitou, impulzivitou a nepozorností a obsedantně-kompulzivním chováním, agresivitou a bázlivostí. ADHD je také často spojena s dalšími duševními poruchami a nemocemi. Například obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) se často vyskytuje ve spojení s ADHD. U psů se obsedantně-kompulzivní chování podobné OCD může projevovat mimo jiné honěním ocasu, neustálým olizováním sebe sama nebo různých povrchů, případně zíráním "do prázdna".
"Vědecká zjištění naznačují, že stejné oblasti mozku a neurobiologické dráhy regulují aktivitu, impulzivitu a koncentraci u lidí i psů. Doufáme, že psi nám pomohou jako modelový druh při studiu ADHD. Jinými slovy, výsledky mohou jednak usnadnit identifikaci a léčbu psí impulzivity a nepozornosti, jednak podpořit výzkum ADHD," shrnuje Sini Sulkama.

Zdroj: materiály Helsinské univerzity
Odborný článek: Sulkama S, Puurunen J, Salonen M, Mikkola S, Hakanen E, Araujo C, Lohi H. Canine hyperactivity, impulsivity, and inattention share similar demographic risk factors and behavioural comorbidities with human ADHD. Transl Psychiatry. 2021 Oct 1;11(1):501. doi: 10.1038/s41398-021-01626-x. 
Foto: Pixabay