20.11.19 Aktuality

Iberský vlk

ZOO Jihlava začala s chovem vlků postavením jejich expozice v roce 2016. Po důkladném zvážení všech možností, perspektiv chovu i ochranářských programů přistoupili zoologové k výběru jednoho z nejvíce ohrožených evropských poddruhů vlka obecného. Stal se jím vlk iberský (Canis lupus signatus), obývající kdysi celý Pyrenejský poloostrov, tedy území Španělska a Portugalska.

Nyní přežívá podle odhadů na celém poloostrově něco kolem posledních 2000 jedinců! Vlci iberští jsou tak jednou z nejvíce ohrožených psovitých šelem na světě. Na rozdíl od mnoha dalších poddruhů vlka netvoří velké smečky, ale žijí solitérně v párech nebo v rodinách po dobu odchovu štěňat. Protože žijí ve vyprahlých a málo úživných oblastech, jsou tito vlci dosti bojovní a v přírodě u nich často dochází k šarvátkám, bojům o kořist i navzájem mezi partnery.

V současné době je tento vzácný a vyhubením ohrožený podruh vlka chován pouze v Evropě, v pouhých 14 zoo, v počtu kolem 40 jedinců. Je tedy více než vhodné, aby byli tito vlci chováni a množeni v lidské péči jako genová rezerva pro případ, že by se jejich stavy v přírodě, ať už v důsledku civilizačního tlaku, nebo přírodních katastrof ještě více zmenšily. Bohužel jsou však tito vlci obtížně chovatelní, v důsledku své velké vnitrodruhové agresivity neoblíbení v chovech zoologických zahrad, a také nepříliš atraktivní u návštěvníků.

Odborníci ze Zoo Jihlava si sami a dobrovolně vybrali chov vlka iberského i přes výše zmíněná úskalí a obtížnost jeho chovu. Jedním z nejdůležitějších úkolů zoologických zahrad je ochrana přírody a zvířat, jak v jejich místě výskytu – in situ, tak budování prosperujících záložních populací v lidské péči – ex situ. Samec Sancho se samicí Beret byli úspěšně spojeni až jako dospělá zvířata, což se nezřídka vůbec nepovede. Vidět je můžete v jihlavské zoo nad Hospůdkou u vlka, kde mají své výběhy.

Text: Martin Maláč, foto: archiv Zoo Jihlava

------------

Přispět na chov vlka iberského v jihlavské ZOO můžete také koupí krmiva Ibero NATURAL. Krmivo Ibero NATURAL je vyrobeno z iberských prasat, jimž se iberští vlci přirozeně živili. Více ZDE