18.04.13 Aktuality

Jak je to s kosmetikou a léčivy, která jsou testována na zvířatech?

 

Dnem 11. března 2013 začal v EU platit zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech. Tato nová legislativa je vítězstvím hnutí na ochranu zvířat, které o změnu legislativy usilovalo mnoho let.

V březnu 2009 podle sedmého dodatku Směrnice o kosmetice nabyl účinnosti zákaz testování kosmetických výrobků a složek na zvířatech a také zákaz dovozu a prodeje kosmetiky a jejích složek, které byly na zvířatech testovány mimo země EU. Druhá část tohoto zákazu ovšem dosud obsahovala výjimky pro tři typy testů, které mohly probíhat na zvířatech. Od 11. března se zákaz rozšířil a začal platit bez výjimek.

V České republice se tématu pokusů na zvířatech dlouhodobě věnuje organizace Svoboda zvířat. Barbora Bartušková Večlová, koordinátorka kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech ve Svobodě zvířat, vysvětluje, jak bude zákaz vypadat v praxi: „Výrobky, které jsou v současné době na trhu, zůstanou v prodeji, zákaz se týká pouze nových složek a výrobků. Ke všem testům kosmetiky prováděných na zvířatech jsou k dispozici alternativní metody, i když některé jsou zatím ještě ve stádiu schvalování.“

Šíře nabídky ani cena kosmetiky by se podle Bartuškové neměly změnit: „Testování pomocí alternativních metod není o nic dražší než používání zvířat. Již nyní existuje mnoho společností, které na zvířatech své výrobky ani jednotlivé složky netestují, a přesto jsou schopné vyrábět kvalitní výrobky za přijatelné ceny.“

Přes tento úspěch ochránci zvířat ovšem upozorňují na fakt, že zákaz v praxi nemusí zcela fungovat. Jeho dodržování bude v kompetenci jednotlivých členských států EU a záleží na nich, jakým způsobem budou dodržování zákazu kontrolovat. Také zatím není jasný rozsah zákazu, nejsou definovány některé pojmy a také je nejasné, zda složky testované na zvířatech kvůli jiným předpisům, mohou být v kosmetice používány. Tyto otázky ještě musí být vyřešeny Evropskou komisí. „Z těchto důvodů spotřebitelům nadále doporučujeme vybírat kosmetiku s certifikátem Humánní kosmetický standard. Seznam značek s tímto certifikátem naleznou na stránce www.netestovanonazviratech.cz,“ dodává Bartušková.

EU zakázala některé testy veterinárních léčiv na zvířatech

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) přivítala zrušení požadavku EU na některé testy veterinárních léčiv na zvířatech. Jedná se o „testy bezpečnosti šarže na cílovém zvířeti“, které byly požadovány pro některé typy veterinárních léčiv. Cílem bylo u každé šarže léku zjistit, zda není kontaminována. Testy byly prováděny na zvířatech, pro které byl lék určen, například na psech, kočkách, koních, kravách, ovcích nebo prasatech. Tyto opakované testy používaly velké množství zvířat a navíc objem podávané vakcíny při testech může být příliš velký a způsobovat bolest.

Nicméně nyní výrobci produktů, u nichž jsou k dispozici údaje o bezpečnosti, už nemusí tyto testy opakovat, což zachrání tisíce zvířat po celé Evropě. Stalo se tak díky změně Evropského lékopisu, z něhož byly v loňském roce tyto testy pro většinu léků odstraněny. Změna nabyla účinnosti 1. dubna 2013.

Je smutné, že první pokusy odstranit požadavky na tyto testy z lékopisu, se objevily už v roce 1996 a až nyní, po 17 letech, se tak konečně stalo.

ECEAE bude sledovat, zda jsou nová pravidla v jednotlivých státech dodržována a usilovat o to, aby byly tyto testy zrušeny také v zemích mimo EU.

Více na www.svobodazvirat.cz