31.07.09 Aktuality

Jak ohlásit týrání zvířat?

Podezření na týrání zvířete je nutno (podle našeho právního řádu) oznámit na příslušnou veterinární strávu, na obecní (obvodní, městský) úřad či – zejména v akutním případě – na policii ČR. Oznámení lze podat nejen písemně, ale i ústně. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením. Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh příslušného inspektorátu krajské veterinární správy. Pokud jde o trest – v případě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad. V případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.). V České republice platí Zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Nevhodné zacházení se zvířaty mohou lidé hlásit Nadaci na ochranu zvířat prostřednictvím linky SOS Zvíře: 222 135 460 (Po-Pá od 9 do 17 hodin).

 

Nadace na ochranu zvířat umožňuje rychlou a jednoduchou formu pomoci zvířatům v útulcích. Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87 777 můžete přispět na zvířata v útulcích a záchranných stanicích na území ČR. Jedna DMS stojí odesílatele 30 Kč a 27 Kč z každé DMS jde rovnou na útulek.

 

Více informací o Nadaci na ochranu zvířat, jejích projektech a formách pomoci najdete na: www.ochranazvirat.cz