06.04.13 Život se psem

Jak pes ovlivňuje dítě?

 

Přínosy soužití se zvířetem byly zjištěny jak u dětí handicapovaných, tak u těch zcela zdravých. Pes povzbuzuje duševní vývoj žádoucím směrem, je motivací a jeho přítomnost vyvolává uvolněnou atmosféru...

Děti, které vyrostou bez kontaktu se zvířaty, jsou o mnohé ochuzeny. Chybí jim důležité prožitky a zkušenosti. Zvířata, obzvlášť psi, mohou totiž působit jako určití „vychovatelé“. Díky jejich specifické povaze, kdy každého přijímají takového, jaký je a reagují spontánně na chování člověka, se děti učí lásce ke zvířatům, což pravděpodobně ovlivňuje také vztah k lidem. Empatie vůči zvířatům má totiž prokazatelnou souvislost s empatií vůči lidem. To pak ovlivňuje i snadnější navazování kontaktů a oblíbenost v kolektivu. Navíc se dítě přirozeně učí životní zákonitosti (rozmnožování, smrt apod.) a je lépe připraveno chápat podobné situace i v lidském životě. Více se o soužití dítěte a psa dočtete například zde.

 

Děti do 3 let – pes je pro děti zdrojem zajímavých podnětů. Dítě poznává přirozené životní potřeby a projevy, které se týkají potravy, spánku, bolesti, obrany atd. Mimo to pes vyžaduje pozornost ze strany lidí, a dítě si tak zvyká, že není pokaždé středem pozornosti.

Předškolní věk – pes je pro ně určitou „živou hračkou“, kterou dokáže velmi dobře odlišit od neživé napodobeniny a podle toho se ke zvířeti chová. Dítě se seznamuje s životním koloběhem (pozoruje růst a stárnutí psa, případné rozmnožování a péči o mláďata, život i smrt).

 

Střední školní věk – Přibližně od 8 do 13 let. Mnohé výzkumy prokázaly, že v tomto věku mají domácí mazlíčci zcela nezastupitelný význam. Děti přijímají mužskou nebo ženskou identitu a rozvíjí se u nich „rodičovské“ postoje vůči malým dětem. Na zvířatech si mohou trénovat něžnost, péči i ochranitelské postoje. Jedná se i o určitou průpravu, až budou mít jednou své vlastní děti.

Od puberty výš – v tomto věku hledá dítě ve zvířeti společníka a kamaráda. Zároveň o něj pečuje a dokáže za něj převzít i velkou část zodpovědnosti. Psa venčí, cvičí, vychovává a učí ho nejrůznějším kouskům. Také si často přečte odbornou literaturu, kde hledá praktické rady i poučení.

Zdroj: Zooterapie ve světla objektivních poznatků, kolektiv autorů, editor Tomáš Velemínský, Dona, 2007