23.07.09 Aktuality

Jedovaté hračky pro psy

Taky má váš pejsek rád pískací hračky z měkkého plastu? Přemýšleli jste někdy nad tím, zda jsou tyto hračky pro vašeho psa bezpečné? Víte, co jsou to ftaláty a jaký mají vliv na lidský či zvířecí organismus?

Začněme popřadě...
Ftaláty se používají jako změkčovadlo při výrobě plastů. Slouží například právě k výrobě hraček.
Při větším množství a dlouhodobém vystavení jejich vlivu mohou být pro organismus nebezpečné.
Mohou poškodit játra a ledviny, snížit plodnost nebo vyvolat vznik zhoubných nádorů. Do těla se mohou dostat dotykem se sliznicí, když si dítě (v našem případě pes) strčí hračku do úst, ale také vzduchem, protože se uvolňují do ovzduší. To samozřejmě neplatí o ftalátech ve stopovém množství.

Díky nebezpečí, které ftaláty představují, je jejich množství přísně monitorováno u hraček určených pro děti. Jiná situace ovšem nastává u hraček pro zvířata, kde zákon množství ftalátů neomezuje!

Jaký je tedy obsah ftalátů u zvířecích hraček? Tuto otázku si položil prodejce chovatelských potřeb Jiří Kovář ze Zlína:

“Protože jsem měl určité podezření, že se u hraček pro psy z měkčeného PVC nedodržují limity množství ftalátů, jako je to povinné u hraček pro děti, zadal jsem si udělat rozbor u jedné z takovýchto hraček. Tuto práci jsem zadal do ITC Zlín (Institut pro testování a certifikaci). Očekával jsem horší výsledek než u dětských hraček, ale to, co bylo zjištěno, mi úplně vyrazilo dech.”


Množství ftalátů v hračkách pro děti, u kterých je předpoklad, že je budou děti brát do úst, nesmí obsahovat více než 0,1%  jednoho nebo více esterů kyseliny ftalové. Teď konečně k výsledkům. Rozborem bylo zjištěno, že testovaná hračka obsahuje přes 38 % různých ftalátů! To je 380x více než je vyhláškou povoleno v hračkách pro děti!


Skoro stejné hračky pro psy, jako byl testovaný míček, dováží několik dovozců buď ze země výroby – Číny, nebo přes německé velkoobchody. Proto je na místě předpokládat, že obsah ftalátů bude u celé řady hraček z měkčeného plastu podobný.


Prodejce chovatelských potřeb Jiří Kovář se proto rozhodl dál podobné zboží neprodávat.
“Minulý pes mi umřel v osmi letech na rakovinu a pískací hračky měl moc rád. Nemůžu říct, že hra s těmito hračkami byla jedinou příčinou ke vzniku rakoviny, ale mohlo to nemoci hodně napomoci. Rozbor mě sice stál přes 4 tisíce korun, ale jsem vzhledem k výsledku přesvědčen, že to rozhodně nebyly vyhozené peníze. Samozřejmě na základě testu jedné hračky nechci odsoudit všechny ostatní tohoto typu, raději jsem je však z nabízeného sortimentu vyřadil. A také věřím, že třeba u výrobků z latexu nebo tvrdého plastu nemusí být obsah ftalátů tak vysoký.“ míní Kovář.


Je politováníhodné, že se zákon vztahuje jen na hračky pro děti a nejsou stanoveny limity u hraček pro psy. Výrobce a dovozce proto v současnosti nic nenutí, aby zkoumali chemické složení svého zboží. Přitom podle odborníků je negativní vliv ftalátů u zvířat stejně závážný jako u lidí. Psi navíc dané hračky usilovně žvýkají a často i částečně polykají.


“Je to plošný problém a bylo by potřeba vytvořit nějaké předpisy pro dovoz hraček pro psy. Třeba se toho dovozci sami chytnou, nakoupí hračky s atestem nezávadnosti, sami je budou prezentovat jako neškodné a tím se posunou před konkurenci. První pokusy jsem zaznamenal na výstavě. Kéž by se toto stalo časem běžnou věcí!” uzavírá Kovář


-vr-
Více se o daném tématu dozvíte zde.  Výsledek (zkušební protokol) testu je k nahlédnutí zde.