28.10.10 Aktuality

Když láska ke zvířatům přeroste v šílenství

V bytě se tísnilo osm vyhublých psů a několik koček. Na neustálý štěkot a zápach z nevenčených zvířat si začali stěžovat sousedé, a proto se úředníci z městské části Praha 10 rozhodli zakročit. Majitelce dali ultimátum, buď chov psů sníží, nebo jí budou všechna zvířata odebrána. Žena nechtěla zůstat bez jediného čtyřnohého společníka, a tak nezbylo než s rázným doporučením úřadu souhlasit. Většinu svých psů umístila do soukromého Útulku Modřany, kde se jim dostalo náležité péče.


„Přijela jsem do ulice a už jsem věděla, který je to dům, protože ti psi hrozně vyváděli a příšerně to tam zapáchalo. Chudáci obyvatelé ze sousedství, kteří museli aspoň rok trpět,“ popsala provozovatelka soukromého Útulku Modřany Jaroslava Kladivová svůj příjezd pro šest živých koster, ke kterým přirovnává tehdy zcela vychrtlé psy.
Majitelka vyhládlé smečky neměla dostatek peněz na její obživu, přesto si nedovedla představit, že by snad měla psy někomu dát. Až po zásahu úřadu začala neúnosnou situaci řešit. Při předání šesti psů do péče Jaroslavy Kladivové se zavázala, že uhradí veškeré náklady na výživu, veterináře i ubytování zvířat. Téměř dva měsíce po stěhování zubožených psů do azylu, ale neposlala na účet Útulku Modřany ani korunu. „Přestože se tu paní na psy nebyla ani jednou podívat, stále věřím, že svoje závazky splní. Zatím hradím jejich péči z příspěvků od našich dárců, kteří jsou úžasní, a byť třeba posílají malé částky, i ty pomohou. Naštěstí se mohu také spolehnout na patrony útulku, kterými jsou náměstek pražského primátora Pavel Klega s jeho ženou Martinou,“ řekla Jaroslava Kladivová.
Nejen podle názoru vedoucí útulku jsou lidé, kteří nezodpovědně množí psy, případně je bez reálné možnosti na jejich zaopatření sbírají na ulici, prostě nemocní šílenci. Psychiatr Zdeněk Bašný vysvětluje, že vždycky se ale nemusí jednat přímo o duševní poruchu: „Nejčastěji trpí ti, kteří se bez rozmyslu vybavují mnoha psy a obtěžují tím své okolí, poruchou osobnosti. Spouštěcím mechanismem se může stát i nadměrné požívání alkoholu, které vede ke ztrátě sociálních zábran.“ Sbírání psů může být podle psychiatra také příznakem syndromu nastupující demence. „Stejně jako někteří lidé mají nutkavou potřebu se obklopovat věcmi z popelnic, které jsou k nepotřebě, jiní to činí se zvířaty,“ dodal k možným příčinám neracionálního chování Zdeněk Bašný.  
Čtyři psi z případu v Praze 10 už po návštěvách u veterináře a ozdravném výkrmném pobytu v Útulku Modřany našli nový domov. Dva stále vyhlíží přes plot své budoucí pány. V rukou nezodpovědné majitelky ale zůstal jeden pes a fena. Proto je možné, že se zvířata opět rozmnoží a vše se bude opakovat…
 

Foto: Útulek Modřany