14.11.10 Štěně

Které štěně si vybrat?

Jedete se poprvé podívat na vrh štěňat, že kterého si budete vybírat svého budoucího pejska? Přemýšlíte, které si zvolit? Proč raději tohle, a ne jeho brášku? Zkuste si udělat testy podle Campbella, třeba vám s rozhodováním pomůžou.

Kdo je vymyslel? William Campbell – jeden ze zakladatelů americké Společnosti pro veterinární etologii. Jako první zpřístupnil široké veřejnosti povahové testování štěňat. Je autorem knihy Behavior Problems in Dogs (Problémy v chovaní psů).

 

Příprava

Štěně, které chcete testovat, by mělo být s vámi o samotě a vy byste se přitom měli tvářit co možná nejvíc "neutrálně". Pejsek by neměl být starší než sedm týdnů (v tomto věku ještě podléhá instinktům a nepoznamenal ho vliv člověka. Jak říká Campbell, „obrysy jeho charakteru se začínají projevovat až ve věku kolem tří a půl měsíce. Jde zejména o projevy dominance (nadřazenosti), submisivity (podřízenosti) a nezávislosti. Testy se soustřeďují právě na tyto tři charakteristiky.“

Uchopte štěně do náručí a odneste ho na místo, které nezná a kde ho nebude nic rušit (například procházející lidé nebo zvuky.) Pozor: nesmí slyšet své psí sourozence!

 

1. Test potřeby sociální komunikace

aneb: Bude družný?

Posaďte štěně doprostřed prostoru, který jste pro tento test zvolili, vzdalte se od něho několik metrů a sedněte si do dřepu proti němu. Tleskněte (mírně) a pozorně sledujte, jak bude reagovat. Údaje si zaznamenejte do tabulky (na konci článku)

- Jestliže k vám štěně přiběhne s ocáskem vztyčeným nahoru, snaží se na vás vyskočit a třeba vám i okusuje ruce, zakroužkujte si u tohoto testu písmeno A. Snadno k vám přilne.

- Blíží-li se k vám bez zaváhání a má při tom zvednutý ocásek, zapište si B. Prokazuje smysl pro družnost, důvěřuje vám a je ochotno vás následovat.

- Pokud se k vám blíží s ocáskem staženým dolů nebo mezi nožkama, poznamenejte si písmeno C. Chybí mu sebevědomí a důvěra.

- Zamíří-li k vám váhavě, zapište si D. Má sklon k nezávislosti.

- Zůstane-li na svém místě, pište si E. Projevuje zřetelnější nezávislost nebo je to pasivnější jedinec.

 

x2. Test schopnosti vás následovat

Vstaňte a pomalu se od štěněte vzdalujte.

- Pokud vás ochotně následuje, vrtí ocáskem a třeba se vám dokonce snaží zakousnout do bot - pište si A. Už teď je vám oddané. Je srozuměno s tím, že jste od této chvíle jeho pánem.

- Klidně vás následuje - zakroužkujte si B. Pejsek vám důvěřuje, je ochoten vás přijmout.

- Jde za vámi bez valného nadšení. Píšete C. Projevuje jistou zdrženlivost v ochotě vás následovat.

- Následuje vás, ale trochu při tom váhá, ocásek má dole - D. Má vrozenou jistou nezávislost, jeho výchova bude muset být velmi důsledná.

- Zůstává na místě anebo zamíří jiným směrem - píšeme E. Projevuje nezávislost, jeho budoucí výchova bude velice obtížná. (V tomto posledním případě se mohlo stát, že si nevšiml, jak se vzdalujete, měli byste test ještě zopakovat. Pokud bude výsledek stejný, máte před sebou bezpochyby jedince značně nesoustředěného, kterého nebude snadné vychovat.)

 

3. Test podřízenosti

Položte štěně na záda, packami vzhůru, a chvilku ho přidržte, že ho rukou lehce stlačujete na hrudník. (Je známo, že psi sami mezi sebou prokazují svou podřízenost právě tak, že odhalí břicho. Stejně se zachová poražený soupeř v souboji, aby dal tímto způsobem najevo, že přijímá nadřazenost vítěze.)

- Štěně se bráni ze všech sil, dokonce se snaží vás kousnout. Píšete si písmeno A. Máte před sebou silného jedince s nímž nemusí vše probíhat hladce.

- Pejsek se zmítá, snaží se uniknout z vašeho sevření. Písmeno B. Jde o vyhraněného jedince, který by měl mít rozhodného a pevného pána.

- Štěně se kroutí a vrtí, aby se vám vysmeklo, ale pak se podřídí. Zaznamenejte si C. U tohoto pejska bude třeba větší trpělivosti a maximální důslednosti.

- Štěně si to od vás nechá líbit, možná vám začne dokonce olizovat ruce. Píšeme si D. Tenhle psík má klidnou povahu a při učení bude dobrým žákem.

 

4. Test dominance (nadřazenosti)

Otočte pejska bříškem k zemi a jedním prstem ho hlaďte od vrcholku hlavičky k ocásku. Tento test umožňuje určit stupeň submisivity (podřízenosti) štěněte.

- Je nespokojený, snaží se vás kousnout. Písmeno A. Nebude zcela snadné ho vychovat, bude mít sklony k toulání.

- Zlobí se, protestuje, pokouší se vám packou oddálit ruku. Písmeno B. Je to jedinec, kterému budete muset vnutit svou vůli.

- Trochu se brání, ale pak se pokusí vám olíznout ruce. Píšeme si C. Projevuje se jako poměrně nezávislý jedinec.

- Otočí se na hřbet a olizuje vám ruce. Zaznamenejte si D. Už nyní částečně přijímá vaši nadřazenost.

- Nereaguje - písmeno E. Je to velmi poddajný jedinec, bude se snadno vychovávat.

 

5. Test hrdosti (nazývá se též testem dominance ve zdvihu)

Zvedněte psíka tak, že leží na břichu - na vašich dlaních, ruce máte přitom spojené prsty. Psí nožky jsou tedy ve vzduchu bez opory. Takto setrvejte asi třicet vteřin - je to pro něj velmi nepříjemná situace.

- Brání se ze všech sil, kouše kolem sebe a vrčí. Píšeme si A. S tímhle pejskem byste mohli mít lecjaké problémy.

- Brání se vydatně. Zaznamenáme si B. Bude třeba větší přísnosti.

- Pokouší se vymanit z nevýhodné pozice, ale neprojevuje se při tom útočně. Písmeno C. Při výcviku u něho můžete občas narazit na projevy nedůvěry.

- Vůbec se nebrání. Písmeno D. To je pejsek, jehož jediným přáním je být vám oddaný.

 

Jakmile provedete všechny tyto testy (každý trvá asi třicet vteřin), pohlaďte pejska, pochvalte ho, a teprve potom ho vraťte jeho matce. Nyní můžete začít analyzovat výsledky testu.

 

VÝSLEDKY:

Převaha písmena A znamená, že tento jedinec je hůře ovladatelný, nerad se podřizuje a má sklon k agresivitě. Rozhodně vyžaduje přísného a důsledného pána. Nedoporučuje se lidem, kteří mají malé děti, ani starším osobám.

Dvakrát až třikrát písmena A a B: štěně nelze rovněž doporučit rodinám s menšími dětmi a starším lidem. Pokud se ale jeho pánem stane osoba, která umí prosadit svou vůli, může z tohoto psa vyrůst vynikající hlídač.

Převaha písmena B: Temperamentní jedinec, který má sklon k nadřazenost. Při dobrém vedení je schopen vydat ze sebe všechno a stát se přeborníkem v některých disciplínách. Přesto byste měli z jeho blízkosti vyloučit malé děti.

Převaha písmena C: Jde o štěně, které se dobře přizpůsobuje každé situaci, každé rodině, včetně dětí i starších osob.

Dvakrát či třikrát písmeno D s jedním či více E: Je to poddajný jedinec, který se v budoucnu rád podřídí. (To však neznamená, že jde o ideálního psa, mohl by být i nesoustředěný, někdy až apatický.) Hrozí u něho, že by mohl patřit k těm, co neustále vyžadují hlazení a chválení, protože jim chybí dostatek sebevědomí. Je to vhodný pes pro osamělou osobu.

Převaha písmen D s písmenem E v testu dominance: Pes, jehož socializace (vřazení do společenského života) se nemusí obejít bez potíží, a proto bude vyžadovat velice zodpovědný výcvik. Pokud toto štěně získalo navíc písmena A nebo B, mohlo by se později projevovat při sebemenší příležitosti agresivně. Pokud se písmeno E v 5. testu kombinuje spíše s písmeny C a D, jeho útočnost se může proměnit v přehnanou bázlivost.

Závěr

Berte v potaz, že jsou tyto testy pouze orientační a rozhodně nejsou jednoznačné! Z jejich výsledků lze vyvodit jen jakési měřítko při posuzování povahy štěněte. Jak se pes bude chovat k vám a dalším jedincům svého druhu, záleží především na výchově a socializaci!!! Takže: I když si svého budoucího pejska nejspíš stejně vyberete podle sympatií (nebo lásky na první pohled), můžete si ho trochu otestovat :-)

 

TABULKA K TESTU

JEDNOTLIVÁ ŠTĚŇETA VEĎTE POD ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI, U KAŽDÉHO PAK ZAKROUŽKUJTE PÍSMENO, KTERÉ ŠTĚNĚ POSTUPNĚ VE VŠECH TESTECH ZÍSKÁ.

číslo štěněte

I. II. III. IV. V.

1. Test potřeby komunikace  

 

A- přiběhne hned, ocásek nahoře

 

B- přijde ochotně, ocásek vzhůru, tlapkami dotírá na vaše ruce

 

C- přijde klidně, ale ocásek je stažený

 

D- blíží se váhavě

 

E- nepřijde vůbec

     

A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
E E E E E

2. Test schopnosti následovat  

 

A- jde za vámi okamžitě, ocásek vzhůru, zkouší vám okusovat nohy  

 

B- jde za vámi ochotně, ocásek nahoru, drží se vám u nohou  

 

C- následuje vás, ale ocásek má stažený mezi nohama  

 

D- následuje vás nejistě, ocásek má stažený  

 

E- vůbec vás nenásleduje nebo zamíří jinam

A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
E E E E E

3. Test podřízenosti (chování pod nátlakem)

 

A- bojuje ze všech sil, vrtí se a kouše

 

B- bojuje

 

C- brání se, ale pak se poddá

 

D- nebrání se, olizuje vám ruce

 

 

A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D

4. Test dominance

 

A- vzpírá se, bojuje tlapkami, kouše a vrčí

 

B- protestuje, odstrkuje vás

 

C- kroutí se, pak vás olizuje   

 

D- obrátí se na hřet, olizuje vás

 

E- nevzdoruje

         
A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
E E E E E

5. Test hrdosti

 

A- vzpouzí se zuřivě, kouše, vrčí

 

B- divoce se vzpouzí

 

C- vzpouzí se, ale pak se zklidní, olizuje ruce

 

D- nevzpouzí se, olizuje ruce    

         
A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D

Zdroj: Jean-Pierre Hutin, Budeme mít dobrého psa, Magnet-Press 1993