05.07.11 Plemena

Kuvasz

Historie

Standard říká: Jde o prastaré původní maďarské ovčácké plemeno. Jeho předci přišli do karpatské kotliny v době, kdy ji osidlovali Maďaři. Lidé potřebovali tyto psy k hlídání a na ochranu stád proti dravé zvěři a zlodějům. Vzhledem k rozvinutému loveckému pudu se používali v dobách krále Matyáše Korvína přednostně k lovu. Během druhé světové války skoro celý chov kuvaszů v Maďarsku zanikl, naštěstí se díky několika nadšencům po válce obnovil. Od doby, kdy je pastevectví na ústupu, je původní využití plemene podstatně vzácnější, a proto se zabydluje spíše ve vesnicích, kde slouží především jako hlídač.

 

Povaha a využití

Kuvasz je odvážný, smělý a nebojácný pes. Má živý temperament a vykazuje velkou pohyblivost. Svou rodinu a její majetek brání i s nasazením svého života. Vůči cizím lidem je ostražitý. Je sebevědomý, při špatném zacházení může být agresivní. Je velmi věrný, spolehlivý, miluje svého pána a své prostředí. Má vrozený instinkt ochraňovat vše, co patří do jeho smečky (děti, domácí zvířata…). Potřebuje hodně pohybu a musí mít dostatek činnosti, aby se zabavil. Za projevenou lásku a péči je vděčný. Kuvasz se používá ke hlídání a k ochraně domů a majetku a dalšího cenného vlastnictví a osob. Dříve se užíval také k lovu a jako slidič.

 

Vzhled

Psi tohoto plemene jsou silní a velcí. Charakteristická je hustá, zvlněná bílá srst. Jejich půvabný vzhled vyzařuje ušlechtilost a sílu. Jednotlivé části těla navzájem harmonicky ladí a končetiny nejsou ani příliš krátké, ani příliš dlouhé. Stavba kostry je silná, ale není hrubá. Silné osvalení je štíhlé a klouby jsou ostře řezané. Při pohledu z profilu je formát těla pravoúhlý a blíží se čtvercovému. Jeho vzhled svědčí o neúnavné výkonnosti.

Hlava kuvasze je charakteristicky klínovitá, v harmonickém poměru s tělem, vzhledná, ušlechtilá a vyzařuje pozoruhodnou sílu. Hlava je typicky štíhlá a suchá. Od ostatních vzhledově podobných plemen (pyrenejský horský pes, slovenský čuvač, maremmansko-abruzský pastevecký pes, podhalaňský ovčák, anatolský pastevecký pes) se kuvasz odlišuje především tvarem hlavy.

Kohoutková výška:

Psi:      71 - 76 cm,

Feny:    66 -70 cm.

Hmotnost:        

Psi:      48 -62 kg,

Feny:    37 -50 kg.        

 

Péče

Je nenáročný, péče o něj je snadná a dobře snáší i velmi špatné povětrnostní podmínky, takže může být chován celoročně venku. Vzhledem k tomu, že jeho srst nemá sklon k plstnatění, stačí psa jednou za čas učesat a podle potřeby vykoupat (srst má samočisticí schopnost). Není to pes pro začátečníky a nehodí se pro chov v kotci (má potřebu stále kontrolovat pozemek) nebo v městském bytě.

Zdroj: FCI - Standard č. 54  /  13.  09. 2000  /  D, www.cmku.cz