20.02.08 Výživa

Lecitin - nejen součást čokolády

Z VÝZKUMNÝCH CENTER PROVIMI:

Rešerše

Lecitin se řadí do skupiny tuků zvaných fosfolipidy, je složen zejména z cholinu, inositolu a fosfátu (zbytku kyseliny fosforečné). Je součástí buněčných membrán všech tělesných buněk, právě dostatečné množství lecitinu zabezpečuje optimální propustnost buněčných stěn. Přírodním zdrojem lecitinu jsou nerafinované rostlinné oleje lisované za studena, ořechy, semena, sójové boby, čočka, melasa a žloutky.

Inositol (Vitamín I, Vitamín BH, Vitamín B7, B8)

Biologicky aktivní isomer 1,2,3,4,5,6-hexahydroxy-cyklohexanu, přesnějším názvem myo-inositol, dříve též mesoinositol. Jeho biosyntéza vychází z glukózy, vyskytuje se nefosforylovaný a ve formě mono- i bisfosforečných esterů ve fosfolipidech a fosfoproteinech. Tělo si ho v menších množstvích může samo produkovat pomocí střevních bakterií. Nalézá se v buněčných membránách v mozku, srdci, svalech, reprodukčních orgánech a v kostech. Inositol trisfosfát působí jako „druhý posel“ (allosterický aktivátor nebo inhibitor intracelulárních enzymů) - způsobuje zejména vyplavování vápenatých iontů z endoplazmatického retikula. Funguje také jako transportér v buněčném metabolismu mastných kyselin a cholesterolu (fosfátová forma) a je také součástí enzymů. Má antioxidační účinek - napomáhá odstraňování volných, hlavně hydroxylových, radikálů. Rozpouští cholesterol v krvi - při karenci inositolu cirkuluje cholesterol v krvi nerozpuštěný a jeho koncentrace se může nebezpečně zvyšovat, protože není přijat buňkami. Je důležitou složkou buněčného cytoskeletu.

Zvířata krmená stravou chudou na inositol vykázala vážné poruchy, např. zvýšené ukládání tuku v játrech, střevní potíže a nervová poškození, podobná jako u cukrovky.

Cholin (Vitamín B4, Vitamín Bp, Vitamín J)

Kvartérní aminová báze rostlinného i živočišného původu, ve formě esteru s kyselinou fosfatidovou (fosfatidylcholin, lecithin) nebo ve formě sfingomyelinů složka biomembrán.

Příbuzný inositolu, v těle se může syntetizovat z methioninu za přítomnosti vitamínu B12 a kyseliny listové. Je nezbytný v metabolizmu tuků a cholesterolu, je zdrojem metylových skupin a prekurzorem pro syntézu sfingomyelinů. Cholin je složkou fosfolipidů a prekurzorem acetylcholinu (ester s kyselinou octovou) a tím je nezbytný pro vedení nervových vzruchů a funkci mozku.  Nedostatky v jeho příjmu či metabolismu tak vyvolávají poruchy paměti a učení. Dále spolu s betainem a metioninem pomáhá při přepravě tuků do buněk.

Jeho nedostatek se také projevuje tukovou dystrofií a posléze cirhózou jater a poruchami růstu.

Využití

Společnost Provimi Pet Food CZ je součástí nadnárodního holdingu Provimi se sídlem v Rotterdamu, který je svým objemem produkce největším světovým výrobcem krmiv. Takový objem výroby musí být zaštítěn kvalitním výzkumným centrem, holding Provimi jich má hned několik – pro psy a kočky např. v Brazílii (Nutron) a Indii (Vetcare), sdružené pod vedením Provimi Research Center v Bruselu.

Významnou pomocí při zkoušení krmiv a vývoji novinek je síť NIR analyzačních přístrojů, které jsou využívány v každém výrobním závodě a výzkumném centru Provimi holdingu. NIR přístroj je založen na metodě spektroskopie využívající záření vlnových délek v blízké infračervené oblasti (800 - 2500 nm) a v našem případě poskytuje údaje o složení vstupních surovin a hlavně i výstupních produktů a to v několika málo minutách v porovnání s časově náročnou analýzou chemickou.

Z rozsáhlých výzkumů Provimi Research Center pramení podklady, na jejichž základě všechna krmiva Brasa Top Condition pro mladá zvířata obsahují lecitin jako osvědčený zdroj inositolu a cholinu a to v množství 350mg/kg, které naprosto odpovídá denní potřebě jedince každého plemene, ať už se jedná o štěně malého či středního plemene, pro která je určeno krmivo Brasa Top Condition Baby, stejně jako pro štěně velkého nebo obřího plemene, pro která vyrábíme krmivo Brasa Top Condition Maxi Baby. Obsah lecitinu je stejně důležitý i pro koťata, kterým nabízíme krmivo Brasa Top Condition Kitten. A vzhledem k tomu, že lecitin a jeho složky se významně podílejí na metabolismu tuků, osvědčil se přídavek i v krmivu pro aktivní psy – Brasa Top Condition High Performance.

Závěr

V dlouhodobých testech prováděných výzkumnými středisky holdingu Provimi se přídavek lecitinu, jako zdroje inositolu a cholinu, do krmiv pro psy a kočky osvědčil. Společnost Provimi Pet Food CZ vám nyní tuto důležitou doplňkovou látku – a mnoho dalších – nabízí ve svých krmivech Brasa ve světové kvalitě, avšak za české ceny.