26.12.23 Život se psem

Mimořádně nadaní psi se naučí názvy více než 100 hraček

Všichni majitelé psů si myslí, že jejich pes je výjimečný. Vědci nyní prokázali, že někteří psi jsou... ještě výjimečnější! Mají totiž talent naučit se stovku názvů psích hraček. Vzhledem k extrémní vzácnosti tohoto jevu se o těchto psech donedávna vědělo jen velmi málo, protože většina studií, které tuto schopnost dokumentovaly, zahrnovala pouze malý vzorek jednoho nebo dvou psů. Nová studie odhaluje vlastnosti, které jsou společné skupině jedinečně nadaných psů.

V nové studii publikované v časopise Scientific Reports vrhli vědci z projektu Family Dog Project (ELTE Eötvös Loránd University, Budapešť) nové světlo na vlastnosti těchto výjimečných psů.

Hledání nadaných psů

V předchozí studii vědci zjistili, že jen velmi málo psů se dokáže naučit názvy předmětů, většinou psích hraček. Vědci chtěli tomuto jevu lépe porozumět, a proto potřebovali najít více jedinců s touto schopností. Najít psy s tímto vzácným talentem však byla pořádná výzva! Pět let vědci neúnavně hledali po celém světě tyto jedinečné psy s nadáním pro učení slov (Gifted Word Learner, GWL). V rámci tohoto hledání v roce 2020 spustili kampaň na sociálních sítích a odvysílali své experimenty se psy s GWL v naději, že se jim podaří najít další nadané psy.

Dr. Claudia Fugazza, vedoucí týmu vysvětluje: "Když nám majitel psa řekl, že si myslí, že jeho pes zná jména hraček, dali jsme mu návod, jak si psa sám otestovat, a požádali jsme ho, aby nám poslal videozáznam testu." Výzkumníci poté uspořádali s majiteli online setkání, na kterém v kontrolovaných podmínkách otestovali "slovní zásobu" psa, a pokud zvíře prokázalo, že zná názvy svých hraček, požádali výzkumníci majitele o vyplnění dotazníku. "V dotazníku jsme se majitelů ptali na životní zkušenosti jejich psa, na jejich vlastní zkušenosti s výchovou a výcvikem psů a na proces, jakým pes dospěl k tomu, že se naučil názvy svých hraček," vysvětluje Dr. Andrea Sommese, spoluautorka dotazníku.

Border kolie hrají prim

Výzkumníci našli 41 psů z 9 různých zemí: USA, Velké Británie, Brazílie, Kanady, Norska, Nizozemska, Španělska, Portugalska a Maďarska. Většina předchozích studií na toto téma zahrnovala border kolie. Ačkoli je tedy učení se názvů předmětů velmi vzácné i u border kolií, nebylo překvapením, že mnoho psů účastnících se současné studie (56 %) patřilo k tomuto plemeni. Studie však dokumentovala schopnost naučit se názvy hraček u několika psů z nepracovních plemen, jako jsou dva pomeraniáni, jeden pekinéz, jeden shih tzu, corgi, pudl a několik kříženců.

"Překvapivě většina majitelů uvedla, že své psy neučili názvy hraček záměrně, ale spíše se zdálo, že si psi názvy hraček prostě spontánně osvojili během her," říká Shany Dror, vedoucí výzkumník. Navíc naprostá většina majitelů, kteří se studie zúčastnili, neměla žádné profesionální zkušenosti s výcvikem psů a výzkumníci nezjistili žádnou souvislost mezi úrovní zkušeností majitelů s výcvikem psů a schopností psů vybrat správné hračky podle názvu.

Více než 100 názvů hraček

"V našich předchozích studiích jsme prokázali, že psi s GWL se velmi rychle učí jména nových objektů," vysvětluje Dror. "Není tedy překvapivé, že když jsme prováděli test se psy, průměrný počet hraček, které znali, byl 29, ale když jsme výsledky zveřejnili, více než 50 % majitelů uvedlo, že jejich psi již získali "slovní zásobu" více než 100 názvů hraček."

"Vzhledem k tomu, že psi s GWL jsou tak vzácní, existovaly dosud pouze anekdotické záznamy o jejich původu," vysvětluje profesor Adam Miklósi, vedoucí oddělení etologie na ELTE a spoluautor studie. "Vzácná schopnost naučit se jména předmětů je prvním zdokumentovaným případem talentu u nelidského druhu. Poměrně velký vzorek psů zdokumentovaný v této studii nám pomáhá identifikovat společné znaky, které jsou těmto psům společné, a přibližuje nás o krok blíže v úsilí o pochopení jejich jedinečné schopnosti."

Tento výzkum je součástí výzkumného projektu Genius Dog Challenge, jehož cílem je porozumět jedinečnému talentu, kterým disponují psi "nadaní slovem". Výzkumníci vyzývají majitele psů, kteří se domnívají, že jejich psi znají více názvů hraček, aby je kontaktovali prostřednictvím webových stránek projektu Genius Dog Challenge.

Zdroj: Eötvös Loránd University (ELTE)

Foto: Pexels.com