10.09.11 Aktuality

Misky v útulcích se opět plní

Výzkum veřejného mínění provedený letos v červenci ukázal, že Čechům není osud opuštěných zvířat lhostejný. Z šetření provedeného výzkumnou společností STEM/MARK vyplynulo, že zvíře z útulku má doma 8 % dotazovaných osob a dalších 29 % osob již někdy nějakým způsobem zvířecím útulkům pomohlo.

 

Nejčastější formou pomoci jsou nákup krmiv v rámci dobročinné aktivity „Pomozte naplnit misky v útulcích“ (9 %), finanční dary/virtuální adopce zvířat (9 %) či materiální dary (9 %). Vloni se díky projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ podařilo naplnit 127.126 kočičích a 137.545 psích misek kvalitním suchým krmivem. Společný projekt Nadace na ochranu zvířat a společnosti Mars Czech s.r.o. se opakuje také letos.

 

V rámci výzkumu měli respondenti šanci vyjádřit se také k otázce, která nabývá na aktuálnosti
s blížící se legislativní změnou v ochraně zvířat. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává nový občanský zákoník, který výrazně zhorší postavení ztracených zvířat, zejména psů a koček. „Vládní návrh občanského zákoníku vzbuzuje odůvodněné obavy, že povede k hromadnému usmrcování zdravých, pěkných a často i cenných zvířat, aniž by byl čas najít pro ně případné nové pány, popřípadě dojde k tomu, že se budou ulicemi pohybovat smečky potulných psů,“ kritizuje návrh nového občanského zákoníku JUDr. Jana Prchalová. Naprostá většina osob dotazovaných v průzkumu (83 %) nesouhlasí s tím, aby v rámci regulace populace opuštěných zvířat byli usmrcováni zdraví psi nebo kočky.

 

Nový občanský zákoník je terčem kritiky mnoha jednotlivců i ochranářských spolků. Nadace na ochranu zvířat upozornila poslance v rámci mezirezortního připomínkového řízení na zásadní nedostatky, ale připomínky nebyly akceptovány. Ředitelka Nadace na ochranu zvířat, Eva Hodek je přesvědčena, že za odmítnutím pozměňovacích návrhů stojí vedení měst a obcí: „Problémem často bývá snaha obcí vyhnout se povinnosti postarat se o bezprizorní zvířata a neochota dávat na péči o ně finanční prostředky z rozpočtu obce. Řada obcí své zákonné povinnosti plní, ale nejsou výjimkou případy, kdy se svým povinnostem plynoucím ze zákona, snaží vyhnout. Ekonomické zájmy kladou mnohdy před zájmy etické, přestože v mnoha případech není finanční zátěž na obec nijak velká.“

 

Podle 51 % respondentů by se měl o opuštěná zvířata postarat především stát, a to buď sám, nebo prostřednictvím obcí a krajů. Na druhém místě pak soukromé dobročinné organizace (44 %). Nedostatek finančních prostředků a nejistota dalšího fungování je největším problémem téměř všech útulků. Útulky pro psy a kočky jsou chronicky přeplněné a jejich finanční situace se zhoršuje. V letech 2009/2010 se nárůst zvířat v útulcích odhaduje kolem 30 %. Zpěvačka Marta Kubišová veřejně podporuje dobročinný projekt Nadace na ochranu zvířat a společnosti Mars Czech s.r.o.: „Projekt Pomozte naplnit misky v útulcích za dva roky svého fungování přinesl celkem 37 útulkům na území ČR více než 74 tun granulí Pedigree a Whiskas pro jejich psí a kočičí svěřence. Jsem přesvědčena o tom, že tento projekt a jakákoliv další práce pro opuštěná zvířata má smysl.“

 

Veřejnost se může i letos zapojit do projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ nákupem jakéhokoliv krmiva značek Pedigree a Whiskas v období 1. srpna až 31. října nebo posláním DMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87 777.

 

Další informace získáte na www.naplntemisky.cz