21.10.23 Život se psem

Na velikosti záleží: Jak velikost ovlivňuje stárnutí psů?

Menší psi se obvykle dožívají vyššího věku než jejich velcí kolegové. Ovlivňuje však velikostní rozdíl také to, jak psi stárnou z hlediska chování a kognitivních schopností?

Na základě údajů o 15 000 psech vědci z maďarské univerzity v Budapešti (ELTE Eötvös Loránd University) zjistili, že u větších psů dochází k dřívějšímu úbytku schopností souvisejících s věkem (přibližně v sedmi, osmi letech oproti deseti, jedenácti letům u menších psů), ale také k pomalejšímu úbytku schopností ve srovnání s menšími psy. Kromě toho studie také poukazuje na to, že ačkoli větší psi mají kratší délku života, zároveň si déle udržují kognitivní zdraví.

Průměrná délka života psů se u jednotlivých plemen liší více než dvojnásobně, přičemž obří psi se dožívají třeba jen sedmi let a malí psi čtrnácti let. Čistokrevná plemena mají obecně kratší délku života než kříženci. O tom, jak souvisí délka života s poklesem kognitivních funkcí v souvislosti s věkem, se však ví jen málo. Ve studii publikované v časopise GeroScience zkoumali maďarští vědci zajímavou souvislost mezi velikostí psa a procesem jeho stárnutí.  

Kdy začíná kognitivní stárnutí psů?

Výzkumníci shromáždili údaje od více než 15 000 psů a hodnotili věkové trajektorie různých charakteristik chování a prevalenci kognitivní dysfunkce psů. Zjišťovali, v jakém věku začínají změny chování a kognitivních funkcí, jak rychle tyto změny postupují, a také zkoumali faktory, jako je velikost těla psa, tvar hlavy a čistokrevnost ve vztahu k těmto změnám.

Podle výsledků začíná behaviorální a kognitivní stárnutí u psů kolem deseti a půl roku věku, ale nástup stárnutí, stejně jako rychlost stárnutí, závisí na tělesné velikosti psů. U psů s hmotností nad třicet kilogramů se projevuje dřívější nástup stárnutí o dva až tři roky, ale rychlost úbytku schopností  je ve srovnání s menšími psy pomalejší. "U větších psů dochází k fyzickému stárnutí v dřívějším věku a nemoci a zhoršování smyslových funkcí vedou ke "stařeckému chování" mnohem dříve, než začíná jejich mentální úpadek," vysvětlil Borbála Turcsán, první autor studie.

Na druhou stranu psi s hmotností nižší než přibližně sedm kilogramů vykazovali více než čtyřikrát vyšší výskyt kognitivního úpadku ve stáří než větší psi, což podporuje myšlenku, že ačkoli větší psi mají kratší život, dochází u nich také k menšímu snížení kognitivních funkcí.

Délka čumáku a čistokrevnosti

Neočekávaně je u psů s dlouhým nosem (dolichocefalických), jako jsou chrti, a čistokrevných plemen vyšší riziko poklesu kognitivních funkcí ve stáří ve srovnání s mezo- a brachycefalickými psy a kříženci. 

Stárnutí pohledem majitelů

Jedním z nejzajímavějších zjištění studie bylo, že majitelé začali považovat své psy za "staré" kolem šestého roku života, a to bez ohledu na velikost psa nebo jeho čistokrevnost. "Majitelé považují své psy za "staré" o čtyři až pět let dříve, než by se dalo očekávat z údajů o chování. Důvodem může být šedivění," vysvětlila Enikő Kubinyi, vedoucí projektu Senior Family Dog.

Velikost psa a jeho zdravotní stav. Co je ideál? 

Nový výzkum zdůrazňuje, že tělesná velikost ovlivňuje nejen délku života psa, ale také jeho zdravotní stav. Pouze extrémní velikostní skupiny, velmi malí (toy) nebo velmi velcí (obří) psi, mají výrazně odlišnou trajektorii stárnutí. "Pro ty, kteří chtějí psa menší velikosti, ale nechtějí riskovat vážné psychické problémy ve stáří, nebo chtějí psa větší velikosti, ale nechtějí riskovat fyzické zdravotní problémy ve věku 7-8 let, doporučujeme psa z velikostního rozmezí 10-30 kg,"  vysvětlil Turcsán. Na základě výsledků jsou tito psi déle zdraví vzhledem k předpokládané délce života než jejich menší a větší protějšky.

Zdroj: Eötvös Loránd University (ELTE)

Foto: Pexels.com