09.09.13 Aktuality

Největší veterinární špičky se sjedou do Prahy

Světový veterinární kongres se letos poprvé uskuteční v České republice. Přední experti z celého světa se v Praze potkají ve dnech 17. až 20. září, aby svým kolegům předali nejnovější poznatky z oblasti veterinární medicíny. Na programu budou desítky přednášek z jedenácti oborů, od léčby zvířecích chorob, přes zvířecí nákazy až po etické otázky chovu zvířat.

Veterinární olympiáda

Letošní 31. ročník kongresu pořádá Komora veterinárních lékařů a zaštiťuje ho Světová veterinární asociace (WVA), která v letošním roce oslaví již 150. rok svého působení. „Pro naši profesi má pořádání Světového veterinárního kongresu podobný význam jako pro české sportovce pořádání olympijských her v Praze. Náplň je atraktivní jak pro vědce, tak pro praktické veterinární lékaře, působící v oblasti společenských zvířat, exotických zvířat, skotu, koní, drůbeže, prasat nebo ryb. Velký prostor dostanou veterinární odborníci na hygienu potravin,“ vysvětluje garant odborného programu a prezident Komory veterinárních lékařů Jan Bernardy. V roli lektorů vystoupí z řad českých odborníků například specialista na oční nemoci a slepotu Jiří Beránek nebo odborník na nemoci plazů profesor Zdeněk Knotek.

 

Přínos pro česká zvířata

Přednášet bude i přední český odborník na nemoci malých zvířat profesor Miroslav Svoboda z Kliniky chorob psů a koček Fakulty veterinárního lékařství v Brně. Sám vnímá praktické přínosy kongresu: „Veterinární péče v České republice je na vysoké úrovni, nicméně každý další pokrok ve veterinární medicíně může pomoci stovkám zvířat. Věřím, že nové poznatky a nejmodernějších léčebné metody brzy využijeme v praxi a ochráníme tak zdraví našich zvířecích souputníků.“

 

Světové veterinární celebrity

Hlavními hvězdami kongresu budou nejen zvířata, ale také špičkoví veterinární odborníci na péči o jejich zdraví. Ze Spojených států amerických přijede profesorka Theresa W. Fossum, světově proslulá chirurgyně specializující se na dýchací a kardiovaskulární onemocnění, kočičí ortoped Brian Beale, nebo britský koňský parazitolog Chris Proudman. Garantem bloku o životních podmínkách zvířat je Andrea Gavinelli, ředitel oddělení Animal Welfare DG SANCO (ředitelství EU pro zdraví a zákazníky, Evropské komise). „Právě welfare, tedy dobré životní podmínky zvířat, jsou oblastí zájmu Světové veterinární asociace (WVA), protože neoddělitelně souvisí se zdravím zvířat, a tím i zdravím obecně. Globalizace obchodu se zvířaty, produkty živočišného původu i neomezený pohyb lidí zvýšila význam monitorování i prevenci chorob zvířat a ochranu lidí před nově se objevujícími nákazami zvířat,“ komentuje veterinární trend prezident WVA Faouzi Kechrid z Tunisu.

 

Prostor pro několik přednášek zde budou mít i další světové organizace, například Veterináři bez hranic (VSF) nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Z české strany přebral záštitu nad akcí ministr zemědělství.