25.03.17 Život se psem

Nejvhodnější doba krytí

Plánujete, že vaši fenu necháte nakrýt? Základem úspěchu je znát ideální termín. Jak poznat den D?

Feny ve většině případů hárají dvakrát ročně v intervalu šesti měsíců. Některá plemena hárají jen jednou za rok, například českosolevnský vlčák nebo basenji (samozřejmě mohou existovat výjimky). Většina fen má ovulaci mezi 9.-14. dnem od počátku hárání. Za počátek hárání se označuje den, kdy zpozorujete první krvavý výtok. Zhruba 1/3 fen má ovulaci před nebo po uvedeném termínu. Základem úspěchu je sledovat fenu. Mnohdy již několik dní před háráním lze pozorovat, že jí natéká přezka a častěji močí. U některých fen dochází i ke změnám chování. Některé se více mazlí, jiné jsou naopak nervózní a unavené... Pokud zpozorujete tyto příznaky, je nutné pravidelně kontrolovat feně přezku. Dobře poslouží papírový kapesník. Den, kdy na kapesníku objevíte první krvavou kapku, považujte za první den hárání.

Změna barvy výtoku

Na přelomu proestru a estru se výtok mění z krvavého na světlý (narůžovělá barva). Za optimální den krytí se považuje 2-3 dny po změně barvy výtoku. Ovšem je nutné brát v potaz také individualitu feny a zkušenosti z předchozích hárání. Jsou feny, které mají tmavě krvavý výok po celé hárání, jiné skoro nebarví. V takovém případě lze změnu snadno přehlédnout.

Ochota k páření

Dalším přibližným ukazatelem je svolnost feny k páření. Uvádí se, že optimální plodnost je zhruba 3-5 dní po prvním projevu zájmu o psa a 2-3 dny poté, kdy fena poprvé dovolila psu naskočit. Ale pozor, opět se jedná o orientační metodu. Například nezkušené plaché feny mohou psa odmítat během celé říje. Jiné feny si zase vybírají psa, který je jim „sympatický“, ale o „nesympatického“ neprojeví zájem ani během nejplodnějšího období.

Laboratorní techniky

V dnešní moderní době lze využít laboratorní diagnostiku. Tyto metody jsou velmi přesné. První možností je vaginální cytologie, kdy veterinář pomocí tamponu udělá stěr z pochvy. Vzorek vyšetří pod mikroskopem a podle typu a počtu buněk určí optimální den pro krytí. Další metodou je stanovení hladiny progesteronu z krve feny. Hladina tohoto hormonu v krvi v průběhu říje stoupá. Dle naměřených hodnot lze stanovit optimální den krytí. Obě tyto techniky je kvůli srovnání výsledků nutné provést opakovaně. První vyšetření je vhodné absolvovat 8.-9. den říje. Ačkoli je měření hodnot progesteronu velmi spolehlivá metoda, ani ta nezajistí, že fena na sto procent zabřezne.

Foto: pixabay.com

Zdroj: MVDr. Jana Kočová, Výmarský ohař, historie-chov-výcvik, Mladá fronta, 2016