20.04.07 Plemena

Německý ovčák

Historie:

Na počátku čistokrevného chovu psů se vzpřímenýma ušima a krátkou tuhou strsí se ovčáci křížili s vlky. Psi byli různých barev, typů srsti i jejich uši byly jak pevně vztyčené tak i poloklopené nebo u některých jedinců klopené. Roku 1890 byl vyhotoven první standard.

Opatrovníkem plemene byl spolek Phylax a později založený Spolek pro ovčácké psy (Verein für Schäferhunde). Původní využití plemene bylo jak napovídá jeho zařazení v I. skupině FCI – ovčácký pes. Potupem úpadku pastevectví se začal snižovat i počet těchto ovčáckých psů. Záhy se však ukázalo, že toto plemeno je vhodné i pro policejní a armádní účely. Své skvělé předpokady pro toto využití ukázali ovčáci za války, kdy se výborně osvědčili jako strážní či psi sanitární.

 Povaha a využití:

Dnes můžeme vidět německé ovčáky jak ve službách armády a policie, v hojném počtu ve výstavních kruzích, tak v neposlední řadě i jako psy slepecké a hlídací. Německé ovčáky můžeme čato vidět také na soutěžích poslušnosti, kde se toto plemeno často oběvuje na stupních vítězů. Není divu je to velmi inteligentní plemeno, které je učenlivé a pod zkušeným vedením a důsledným výcvikem se stává excelentním pracovním psem.

 Pevné nervy, neohroženost, ovladatelnost, bdělost, věrnost, neúplatnost, odvaha, bojovnost a tvrdost, to jsou nejvýznamnější vlastnosti německého ovčáka. Tyto vlastnosti z něho činí psa všestranně užitkového, ceněného zvlášť pro hlídání, doprovod, ochranu a strážní službu. Patří mezi nejoblíbenější plemena na světě vůbec.

Vzhled:
Vyskytuje se vetřech typech srsti: krátká, krátká a rovná a dlouhá srst. I zbarvení je velice rozmanité: Černé, s pravidelnými hnědými, žlutými až světlešedými znaky, také je možné jen černé sedlo, železitá barva (černavý nádech na šedém nebo světlehnědém podkladě s odpovídajícími světlejšími znaky), celočerná, jednotná šedá (vlkošedá), nebo se světlými či hnědými odznaky. Malé bílé skvrnky na prsou, nebo světlé zbarvení na vnitřních plochách končetin, je přípustné, ale nežádoucí. Ideální kohoutková výška psa je 62,5 cm, feny 57,5 cm. Jeho končetiny se pohybují diagonálně, tzn., že pánevní končetina se pohybuje opačně, než hrudní končetina na téže straně.

Péče:

Německý ovčák může bydlet jak v kotci tak v bytě. Psi s delší srstí vyžadují pravidelné kartáčování. Krátkosrsté variety stači jednou za čas vyčesat. Pracovní psi vyžadují kvalitní krmení, nejlépe kompletní granulové krmivo, aby byli v dobré kondici pro výcvik.