18.01.21 Aktuality

Novinky v boji proti množírnám

Od 1. února letošního roku vstoupí až na několik ustanovení, která začnou platit později, v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jaké jsou hlavní změny?

Novela například zavádí do českého právního prostředí definici pojmu množírna, upravuje podmínky prodeje zvířat a jejich množení. Cílem je zlepšení podmínek zvířat v chovech a posílení pozice státu v boji proti problematickým chovům.

Množírna – nevhodné podmínky a velký počet zvířat
Pojem množírna, který novela do české legislativy nově zavádí, je vymezen tak, aby obsahoval nejtypičtější znaky, jež jsou s tímto pojmem v praxi spojovány. Mezi tyto znaky patří chov zvířat v nevhodných podmínkách a zároveň ve větším počtu. Jedná se o takový počet zvířat v daném zařízení, který zvířatům neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické a etologické potřeby. Zavedení nového pojmu do legislativy má zvýšit vymahatelnost a srozumitelnost současné právní úpravy.

Evidence prodaných a darovaných štěňat
Podnikatelé, kteří provozují chov psů coby živnost a chovatelé tří a více fen, na které se v současné době vztahuje povinnost své chovy hlásit SVS, budou muset nově vést evidenci prodaných a darovaných štěňat a poskytnout při prodeji štěňat novému chovateli informace o krmení štěněte a péči o něj. Záznamy o narozených štěňatech budou chovatelé muset zapisovat do tzv. evidenčních listů. Tyto evidenční listy (formulář bude k dispozici na webu ministerstva zemědělství), budou povinně uchovávat tři roky od konkrétního vrhu. Kopii evidenčního listu (nebo jiný dokument, který bude obsahovat stejné údaje) dostane nový majitel ke kupovanému štěněti.

Příliš častá březost
Potíže z hlediska životních podmínek v chovech zájmových zvířat nespočívají jen v nevhodných podmínkách či příliš vysokém počtu zvířat, kvůli němuž chovatel péči nezvládá. „V některých případech je hlavním problémem příliš častá reprodukce vedená především čistě ekonomickým zájmem bez ohledu na zdraví samic. Příliš častá březost přitom fenu či kočku neúměrně vysiluje a není v souladu s požadavky na ochranu a pohodu zvířat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Z tohoto důvodu zákon rozšiřuje počet subjektů, které musí dodržovat podmínky reprodukce zvířat, včetně četnosti reprodukce a reprodukčního věku. To nově platí i pro chovatele 3 a více fen. Další podmínky pro chovy psů a koček stanoví na novelu zákona navazující vyhláška, která je v současné době v připomínkovém řízení a její účinnost se předpokládá od 1. ledna 2022.

Zákaz prodeje na parkovištích 
Nové ustanovení zákona také přímo zakazuje prodej či předání psa nebo kočky na veřejném prostranství. K předávání zvířat z nelegálních chovů v nevhodných podmínkách totiž často dochází na odlehlých parkovištích či jiných místech. Prodejci se tak snaží vyhnout návštěvě kupujícího v místě chovu, která by dotyčného mohla od nákupu odradit a chtějí zůstat v ilegalitě. Zákon nově také zakazuje prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty.
 
Zdroj: Petr Vorlíček, SVS
Foto: pixy.org