30.10.09 Život se psem

Obedience

Obedience nebo „vysoká škola poslušnosti“, jak ji mnozí nazývají, je u nás velmi mladý psí sport. Vždyť jenom v roce 2007 byl v ČR založený klub Obedience ČR, který zastřešuje ČKS. První oficiální závody se konaly 1. května 2008, první Mistrovství ČR 15. listopadu 2008 při MVP v Praze.I přes mladost tohoto sportu, mu pořád propadá víc a víc lidí, resp. lidí a jejich čtyřnohých společníků.

 

Co to je?

A co to ta obedience vlastně je? Obedience vznikla ve Velké Británií jako sport nenáročný na prostory a technické vybavení, zároveň ale divácky atraktivní, aby bylo možný ukázat lidem na výstavách i něco jiného než pouze exteriér psů. První závod obedience se konal roku 1949 v Londýně a již v roku 1950 se závodilo na Cruftově výstavě. Obedience v překladu znamená poslušnost, podrobení se a tak se vlastně jedná o poslušnost, ale maličko jinou. Tady nejde o to, aby pes slepě a bez duše následoval psovoda, ale je zde důležitá souhra psa a psovoda, žádoucí je radostný a kontaktní projev psa s co největší přesností provedení cviku. Pes musí být maximálně soustředěný na psovoda, aby správně chápal, co se po něm chce. Nejde o to, aby se automaticky naučil několik cviků, ale o to, aby tyto cviky pochopil, a to tím, že mu vysvětlíme co po něm chceme. Proto při výcviku obedience je nutné trénovat postupně, dopřát psovi čas, aby vše pochopil a aby to i „strávil“. Cvičí se bez vodítka, u vyšších kategorií dokonce bez obojku, takže pes skutečně cvičí protože chce a práce se psovodem je mu příjemná.

 

Soutěžní prostor

Obedience závody nebo zkoušky se pořádají jak pod šírým nebem, tak v zastřešených prostorách. Venkovní prostor musí mít minimálně 25 x 40m a prostor v halách minimálně 20 x 30m. Celý terén musí být rovný a přehledný, pes musí dobře vidět aportovací činky a dřívka pro rozlišování předmětů. Prostor hal nesmí být kluzký. Soutěžní prostor bývá viditelně ohraničený od okolního prostoru. Jako vybavení postačí několik kuželů na vymezení prostoru, dřevěný aport, dřívka na identifikaci, kleštičky na manipulaci s dřívky a skládatelná překážka.

Za zmínku určitě stojí, že plac při zkouškách a závodech hlídá jeden nebo hned dva rozhodčí, kteří mají pomocníka (stewarda), který dává pokyn soutěžícím k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže.

 

Obedience kategorie

Obedience má 4 kategorie, kde každá čítá 10 cviků, přičemž se hodnotí jak výkon psa, tak výkon psovoda. Cviky jednotlivých kategorií jsou shrnuty v přehledných tabulkách. Kategorie jsou: OBZ, OB1, OB2, OB3. Tedy začátečníci a třídy 1 až 3. OB3 je kategorie nejtěžší, v níž jsou cviky shodné s mezinárodním zkušebním FCI řádem. Start v kategorii OB1 není podmíněn žádnou jinou zkouškou, start v kategorii OB2 je podmíněný splněnou zkouškou v kategorii OB1 a to minimálně na známku „dobrý“, pro start v kategorii OB3 je nutno mít splněno kategorii OB2 minimálně na známku „dobrý“. Minimální věk psů pro OBZ je 10 měsíců, pro OB1 12 měsíců, OB2 14 měsíců a pro OB3 15 měsíců. Závodit v obedience může každý člověk a  každý pejsek s chutí pracovat, či už má PP nebo ne (výjimkou je OB3, kde musí mít psovod min. 15 let a pes musí mít PP). Podmínkou ale je, že pes nesmí být agresivní a psovod nesmí být na psa hrubý a to ani slovně!

 

Trénink

Na trénink obedience není potřeba mít nic náročného. Cvičit se dá kdekoliv, na louce, v parku, třeba i na prázdnem parkovišti. Postačí kužely, dřívka a aport, které se v klidu vměstnají do batohu. Takže pocvičit si můžete i při procházce přírodou. Trénuje se formou hry, proto je důležité mít na cvičení chuť a mít z něho radost. Je lepší cvičení vynechat, než cvičit v den, když nemáte náladu.

 

Jestli tedy nejste z řad obranářů, nemáte čas ani prostor stopovat, nebaví vás prohánět se po parkuru a obedience jako disciplína vás oslovila, přijďte se podívat na obedience akci (trénink, závody nebo zkoušky). Potkáte mnoho nových lidí a možná i vy propadnete psímu sportu, ve kterém nejde o cvičení se psem, ale o společné cvičení a vzájemnou souhru.

 

 

Přehled cviků kategorie OBZ

Cvik 1- odložení v sedě

Odložení v sedě, ve skupině psů, 30 sek., psovod vzdálený 5m

Cvik 2- odložení v leže

Odložení v leže, ve skupině psů, 1 min., psovod vzdálený 5m

Cvik 3- chůze u nohy

Chůze u nohy, bez vodítka, normální krok, jeden kruh, pak 15 kroků přímo

Cvik 4- odložení za pochodu

Odložení psa za pochodu v leže, psovod pokračuje dál přímo

Cvik 5- přivolání

Přivoláni psa, 20 m z polohy „lehni!“

Cvik 6- vysílání do čtverce

Vysílaní psa do čtverce, 5m, psovod jde před vykonáním cviku do čtverce, kde naznačí položení předmětu

Cvik 7- aport

Pes vezme aport od psovoda, nese ho 10 m přímo, následuje odebrání aportu (všechno za pochodu)

Cvik 8- aport přes překážku

Aport přes překážku, končí zpětným skokem psa (výška překážky je úměrná kohoutkové výšce psa, max. však 50cm)

Cvik 9- identifikace předmětu

Rozlišení předmětu psovoda, vzdálenost 5m

Cvik 10- ovladatelnost

Změna poloh, „sedni!“, „lehni!“, pes těsně před psovodem

 

 

Přehled cviků kategorie OB1

Cvik 1- odložení v sedě

Odložení v sedě, ve skupině psů, 1 min., psovod vzdálený 20m

Cvik 2- odložení v leže

Odložení v leže, ve skupině psů, 2 min., psovod vzdálený 20m

Cvik 3- chůze u nohy

Chůze u nohy, bez vodítka, normální krok, pomalý krok, vlevo bok, vpravo bok, čelem vzad, úkroky vpřed a vpravo

Cvik 4- odložení za pochodu

Odložení psa za pochodu v leže, psovod jde ve tvaru čtverce, v průběhu chůze velí povel „lehni!“

Cvik 5- přivolání

Přivoláni psa, 25m z polohy „lehni!“, meziodložení „lehni!“

Cvik 6- vysílání do čtverce

Vysílaní psa do čtverce, 15m, pes ve čtverci dostává povel „lehni!“

Cvik 7- aport

Pes aportuje cizí dřevenou činku, položenou stewardem 10m od základní pozice

Cvik 8- aport přes překážku

Aport přes překážku (výška překážky je úměrná kohoutkové výšce psa, max. však 50cm)

Cvik 9- identifikace předmětu

Rozlišení předmětu psovoda, dřívko je stewardem položeno mezi 3 identická dřívka, vzdálenost 5m

Cvik 10- ovladatelnost

Změna poloh, „sedni!“, „lehni!“, pes 1m před psovodem

 

 

Přehled cviků kategorie OB2

Cvik 1- odložení v sedě

Odložení v sedě, ve skupině psů, 1 min., psovod v úkrytu

Cvik 2- odložení v leže

Odložení v leže, ve skupině psů, 2 min., psovod v úkrytu

Cvik 3- chůze u nohy

Chůze u nohy, bez vodítka, normální krok, klus vlevo bok (i za pohybu), vpravo bok (i za pohybu), čelem vzad (i za pohybu), úkroky vpřed, vpravo a vlevo

Cvik 4- odložení za pochodu

Odložení psa za pochodu v leže, psovod jde ve tvaru čtverce, v průběhu chůze velí povel“sedni!“, „lehni!“

Cvik 5- přivolání

Přivoláni psa, 25m z polohy „lehni!“, meziodložení „stůj!“

Cvik 6- vysílání do čtverce

Vysílaní psa do čtverce, 15m, pes ve čtverci dostává povel „lehni!“, pes je ze čtverce přivolán povelem „k noze!“ za pochodu

Cvik 7- aport

Pes je vysílán psovodem přímo ke kuželu (10m), odtud je vysílán pro aport vpravo anebo vlevo (směr je losován, položené jsou 2 aporty)

Cvik 8- aport přes překážku

Aport přes překážku (výška překážky je úměrná kohoutkové výšce psa, max. však 70cm)

Cvik 9- identifikace předmětu

Rozlišení předmětu psovoda, dřívko je stewardem položeno mezi 4 identická dřívka, vzdálenost 10m

Cvik 10- ovladatelnost

Změna poloh, „sedni!“, „lehni!“, pes 5m před psovodem

 

Přehled cviků kategorie OB3

Cvik 1- odložení v sedě

Odložení v sedě, ve skupině psů, 2 min., psovod v úkrytu

Cvik 2- odložení v leže

Odložení v leže, ve skupině psů, 4 min., psovod v úkrytu, placem se prochází steward

Cvik 3- chůze u nohy

Chůze u nohy, bez vodítka, normální krok, pomalý krok, klus vlevo bok (i za pohybu), vpravo bok (i za pohybu), čelem vzad (i za pohybu), úkroky vpřed, vpravo a vlevo, zastavení

Cvik 4- odložení za pochodu

Odložení psa za pochodu v leže, psovod jde ve tvaru čtverce, v průběhu chůze velí povel „stůj!“, “sedni!“, „lehni!“

Cvik 5- přivolání

Přivoláni psa, 30m z polohy „lehni!“, meziodložení „stůj!“, „lehni!“

Cvik 6- vysílání do čtverce

Vysílaní psa do čtverce, pes je vysílán psovodem přímo ke kuželu (10m), odtud je vysílán do čtverce vpravo anebo vlevo, pes je ze čtverce přivolán povelem „k noze!“ za pochodu

Cvik 7- aport

Pes je vysílán psovodem přímo ke kuželu (10m), odtud je vysílán pro aport vpravo anebo vlevo (směr je losován, položené jsou 3 aporty)

Cvik 8- aport přes překážku

Aport přes překážku, kovový předmět (výška překážky je úměrná kohoutkové výšce psa, max. však 100cm)

Cvik 9- identifikace předmětu

Rozlišení předmětu psovoda, dřívko je stewardem položeno mezi 5 identických dřívek, vzdálenost 10m

Cvik 10- ovladatelnost

Změna poloh, „sedni!“, „lehni!“, !vstaň!“, pes 15m před psovodem

 

 

 

 

Krátky opis jednotlivých cviků v kategorii OBZ a OB1

 

Cvik 1 - odložení v sedě

 

OBZ - psovodi se psy se seřadí do řady, v rozestupech přibližně 3 metry, do základné pozice (psi sedí u nohy). Na pokyn stewarda jsou psi odpoutání z vodítka a psovodi velí „Zůstaň!“. Psovodi odcházejí na vzdálenost 5 metrů, kde zůstávají po dobu 30 sekund. Po uplynutí 30 sekund se psovodi vrací ke psům a přiřazují se (bez obcházení).

OB1 - cvik je stejný s rozdílem vzdálenosti a času- psovodi odcházejí na vzdálenost 20 metrů a zůstávají tak po dobu 1 minuty.

 

Cvik 2 - odložení v leže

 

OBZ - psovodi se psy se seřadí do řady, v rozestupech přibližně 3 metry, do základní pozice (psi sedí u nohy). Na pokyn stewarda jsou psi odpoutání z vodítka a psovodi velí „Lehni!“ a následně „Zůstaň!“. Psovodi odcházejí na vzdálenost 5 metrů, kde zůstávají po dobu 1 minuty. Po uplynutí 1 minuty se psovodi vrací ke psům a přiřazují se (bez obcházení).

OB1- cvik je stejný, s rozdílem vzdálenosti a času- psovodi odcházejí na vzdálenost 20 metrů a zůstávají tak po dobu 2 minut.

 

Cvik 3 - chůze u nohy

 

OBZ - psovod a pes vycházejí ze základní pozice a opisují oblouk doleva, kolem kuželu, poloměr oblouku cca 4 metry, po uzavření kruhu pokračují přímo, beze změny tempa cca 15 kroků.

OB1 - chůze je přezkoušena v různých tempech, se změnami směru, obraty a točením za pohybu, úkroky a zastavením. Vše podle instrukcí stewarda. Vyskytují se tyto prvky: přímá chůze, vpravo bok, vlevo bok, čelem vzad, zastavení - vše za normální i pomalé chůze. Dále úkroky - vpřed a doprava.

 

Cvik 4 - odložení za pochodu

 

OBZ - psovod a pes vycházejí ze základní pozice, směrem ke dvěma kuželům vzdálených od sebe cca 10 metrů. Na pokyn stewarda psovod velí psa do polohy „Lehni!“ v prostoru přibližně ve středu mezi kužely. Psovod pokračuje ke kuželu, který obejde, pak se vrací ke psu, obejde ho a bez změny tempa chůze dává povel „K noze!“ a pokračuje v přímem směru až ke kuželu, kde cvik končí (pes se psovodem nemusí zaujmout základní pozici).

OB1- cvik se provádí v prostoru ve tvaru čtverce (8x8m), cvik začíná na první straně čtverce, psovod se psem začínají za základní polohy, na další straně čtverce na pokyn stewarda psovod velí „Lehni!“ a pokračuje po obvodu čtverce, dojde ke psu a bez změny tempa chůze velí „K noze!“ a pokračuje do poloviny následující strany čtverce, kde na pokyn stewarda zaujme základní pozici.

 

Cvik 5 - přivolání

 

OBZ - psovod velí psa do polohy „Lehni“, odchází na vzdálenost cca 20 metrů, kde se na pokyn stewarda zastaví a otočí a na další pokyn přivolává psa povelem „Ke mně!“ nebo „K noze!“.

OB1- psovod velí psa do polohy „Lehni“, odchází na vzdálenost cca 25 metrů, kde se na pokyn stewarda zastaví a otočí a na další pokyn přivolává, na úrovni kuželu nebo značky velí psa do meziodložení „Lehni!“ (zvukovým nebo posunkovým povelem), na pokyn stewarda přivolává psa povelem „Ke mně!“ nebo „K noze!“.

 

 

 

Cvik 6 - vysílání do čtverce

 

OBZ - psovod je se psem v základní pozici 5 metrů od čtverce (3x3m, rohy jsou označené kužely a spojené páskou). Tady psovod ponechává psa, jde do čtverce, kde naznačí položení předmětu a vrací se ke psovi (neobchází ho). Na pokyn stewarda vysílá psa do čtverce, když je celé tělo psa ve čtverci, velí psovod „Lehni!“. Když pes zaujme tuto pozici je cvik stewardem ukončen.

OB1- psovod je se psem v základní pozici 15 metrů od čtverce (3x3m, rohy jsou označené kužely a spojené páskou), na pokyn stewarda vysílá psovod psa do čtverce. Když je celé tělo psa ve čtverci, velí psovod „Lehni!“. Když pes zaujme tuto pozici, na pokyn steward se psovod zařadí ke psovi (neobchází ho) a na další pokyn stewarda je velen do základní pozice.

 

Cvik 7 - aport

 

OBZ - psovod se psem vykračují ze základní pozice cca 5 metrů před prvním kuželem (kužely jsou dva cca 10 metrů od sebe), na úrovni prvního kužele na pokyn stewarda dá psovi za pochodu cizí činku do tlamy s povelem „Drž!“, pes pokračuje vedle levé nohy psovoda, na úrovni druhého kužele, na pokyn stewarda, psovod psovi činku odebere - za pochodu, příp. může bez povelu zastavit, pes si sedne a psovod činku odebere.

OB1- psovod se psem jsou v základní pozici. Steward psovi ukáže činku a vzdáli se na vzdálenost cca 10 metrů, kde viditelně pokládá činku na zem. Na pokyn stewarda psovod velí psovi „Aport!“. Pes musí činku přinést. Psovod na pokyn stewarda činku odebere.

 

Cvik 8 - aport přes překážku

 

OBZ - psovod se psem jsou v základní pozici, před překážkou. Psovod na pokyn stewarda odhodí aportovací činku nebo předmět (ne hračku). Na další pokyn stewarda psovod vyšle psa pro aport. Cvik končí zpětným skokem psa přes překážku (nemusí zaujmout základní pozici).

OB1- psovod se psem jsou v základní pozici, cca 3 metry před překážkou. Psovod na pokyn stewarda odhodí dřevěnou nebo plastovou aportovací činku. Na pokyn stewarda vyšle psovod psa pro aport. Cvik končí odebraním činky psovodem, na pokyn stewarda.

 

Cvik 9- identifikace předmětu

 

OBZ - psovod dostane na začátku cviku 3 předmět (2x2x10cm), který označí a ponechá si u sebe. Na začátku cviku 9 tento vrátí stewardovi, zaujme základní pozici. Steward položí předmět ve vzdálenosti cca 5 metrů od psovoda, cca 30-40 cm napravo nebo nalevo od hromádky pěti stejných předmětů. Steward se nesmí dotýkat předmětů rukou. Špalíky krom psovodova musí být pachově neutrální. Na pokyn stewarda psovod vyšle psa pro předmět. Pes musí korektně aportovat psovodův předmět, při odevzdávaní předmětu nemusí pes sedět.

OB1- psovod dostane na začátku cviku 3 předmět (2x2x10cm), který označí a ponechá si u sebe. Na začátku cviku 9 tento vrátí stewardovi, zaujme základní pozici. Steward požádá psovoda, aby se otočil čelem vzad, pes se může, ale nemusí koukat. Steward položí psovodův předmět do vzdálenosti cca 5 metrů od psovoda do řady dalších 3 pachově neutrálních identických předmětů. Potom dostává psovod pokyn k otočení a k vyslaní psa pro předmět. Pes musí korektně aportovat psovodův předmět, na vypracovaní má přibližně 1 minutu.

 

Cvik 10 - ovladatelnost

 

OBZ - psovod velí psovi „Lehni!“ a staví se těsně před psa. Tu mu steward ukazuje tabulku s polohami „Sedni!“ a „Lehni!“. Je možno zároveň používat zvukového i posunkového povelu, avšak současně. Posledním povelem je „Lehni!“, po něm se psovod přiřadí ke psovi (neobchází) a velí psa do základní pozice.

OB1- psovod velí psovi „Lehni!“ a staví se těsně před psa. Tu mu steward ukazuje tabulku s polohami „Sedni!“ a „Lehni!“. Je možno zároveň používat zvukového i posunkového povelu, avšak součastně. Posledním povelem je „Lehni!“, po něm se psovod přiřadí ke psovi (neobchází) a velí psa do základní pozice.

 

Jestli vás obedience zaujala, koukněte na stránky klubu Obedience CZ, kde se můžete podívat, kromě jiného i kde se cvičí a kdy a kde se plánují akce, na kterých se můžete podívat, jak obedience doopravdy vypadá.

 

 

Text a foto: Alžbeta Stehlíková, aussies.estranky.cz

čerpáno ze Zkušebního řádu Obedience CZ

www.obedience.cz