29.9. probíhá dovolená. Všechny objednávky z této doby budou odeslány postupně od pondělí 2.10.2023. Děkujeme za pochopení
02.10.11 Aktuality

Oslavte Světový den zvířat pomocí „útulkáčům“

Světový den zvířat se každoročně slaví 4. října a je odrazovým můstkem projektu vyzývajícím širokou veřejnost k zodpovědnému vztahu ke zvířatům a zlepšení situace psů a koček v útulcích. Projekt „Pomozte naplnit misky v útulcích“ pomohl v letech 2009 a 2010 celkem 2235 zvířatům v útulcích na území celé České republiky. O počtu nakrmených zvířat v rámci letošního ročníku projektu rozhodne veřejnost. Každým nákupem výrobků Pedigree nebo Whiskas uskutečněným do 31. října 2011 se zvětší množství krmiva, které společnost Mars Czech s.r.o. útulkům daruje.

 

Zvířata se v útulcích ocitají kvůli lidskému zavinění. Projekt „Pomozte naplnit misky v útulcích“, organizovaný u příležitosti Světového dne zvířat, vyzývá širokou veřejnost k zodpovědnému vztahu ke zvířatům a usiluje o zlepšení situace psů a koček v útulcích. Za nejčastější důvod přijetí zvířete do útulku uvádějí jejich provozovatelé nález toulavého, bezprizorního, vyhozeného nebo týraného zvířete. Výjimkou bohužel není ani ponechání psa uvázaného u stromu nebo u obchodu. Mnohdy se jedná o stará a nemocná zvířata, ale velmi často jsou do útulků přijímána také nechtěná mláďata. Dalšími důvody pro přijetí zvířete do útulku jsou též rodinné či zdravotní okolnosti, jako například alergie v rodině, narození dítěte, nemoc nebo úmrtí majitele, ztráta bydlení, finanční problémy, odchod majitele do domova důchodců nebo léčebny.

Zájem o získání krmiva pro opuštěné psy a kočky projevilo svou účastí v dotazníkovém průzkumu pořádaném Nadací na ochranu zvířat 57 ze 136 oslovených útulků. Tyto zúčastněné útulky poskytují přechodný domov 1940 opuštěným psům, 1146 kočkám a 92 dalším zvířatům (např. koňům, kravám, ovcím, kozám, ježkům nebo fretkám). Letošní průměrná vytíženost kapacity útulků je, shodně jako vloni, přibližně 88 %. Některé útulky jsou přetíženější než v loňském roce, jiné naopak uvádějí vytíženost nižší; 16 útulků udává vytíženost vyšší než 100 procent.

Útulky, které odevzdaly vyplněný dotazník, mají možnost získat krmivo Pedigree a Whiskas. Stejně jako v minulých ročnících výběrová komise složená z odborníků vyhodnotí informace z dotazníkového průzkumu a prostuduje také záznamy z kontrol Státní veterinární správy. Na základě toho posoudí situaci v zúčastněných útulcích a vybere příjemce půlroční zásoby krmiva. Krmivo bude rozděleno dle potřeby jednotlivých útulků, jejich kapacity a počtu zvířat v nich umístěných. O tom, kolik misek v útulcích se letos naplní granulemi, ovšem rozhodne veřejnost rozsahem své účasti v projektu.

 

Výsledky projektu "Pomozte naplnit misky v útulcích"

2009

2010

CELKEM

počet naplněných psích misek krmivem Pedigree

121 071

137 545

258 616

počet naplněných kočičích misek krmivem Whiskas

111 729

127 126

238 855

darované krmivo Pedigree

28 tun

32,3 tun

60,3 tun

darované krmivo Whiskas

6,7 tun

7,6 tun

14,3 tun

počet obdarovaných psů v útulcích

963

590

1 553

počet obdarovaných koček v útulcích

251

431

682

počet obdarovaných útulků

18

23

41

 

Nadace na ochranu zvířat pořádá v sobotu 8. října od 12 do 18 hodin oslavu Světového dne zvířat, která se uskuteční v Praze, na pankrácké pláni (Centrální park Pankrác). Návštěvníci oslavy Světového dne zvířat uvidí ukázky výcviku asistenčních a záchranářských psů, tance se psy, práci policejních psovodů a jízdních hlídek (na koních), ukázky dravců a volně žijících živočichů. Rodiny s dětmi ocení loutkové divadlo pro děti a dětský zábavní park.

 

Více informací najdete na:  www.naplntemisky.cz a www.ochranazvirat.cz