01.10.19 Aktuality

Pejskaři, nebo kočkomilové?

Nějakého domácího mazlíčka vlastní 71 % obyvatel České republiky – nejčastěji psy (44 %), kočky (29 %) a rybičky (13 %). Ukázal to nejnovější průzkum společnosti Mars mezi širokou veřejností, který zároveň odhalil, že naprostá většina české populace (77 %) jsou pejskaři, zatímco zbývající menšina kočkomilové.

V případě pomoci zvířatům v nouzi na tom ale nezáleží, všichni pomáhají stejně. Aktuálně pomoci opuštěným zvířatům může každý také v rámci 11. ročníku kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích«. Stačí koupit do 4. 11. 2019 jakékoli krmivo značek Pedigree, Whiskas, Sheba, Dreamies, Perfect Fit nebo Cesar – z každé tuny prodaného krmiva poputuje do útulků 65 psích nebo 255 kočičích misek (1 miska odpovídá denní krmné dávce doporučené pro dospělého zdravého psa nebo kočku).

Psi se dají vycvičit, kočky jsou méně náročné

Psi a kočky v nás vyvolávají různé emoce. Část z nás proto miluje více psy a část zase spíše kočky. Z výsledků průzkumu vyplynulo, že přes tři čtvrtiny Čechů se označují za pejskaře, necelá čtvrtina za kočkomily. Jak mezi pejskaři, tak mezi kočkomily je přitom přibližně 30 % těch, kteří nevlastní žádného domácího mazlíčka. Jako nejdůležitější důvody pro upřednostňování psa lidé uváděli, že psi jsou větší kamarádi, poslouchají a dají se vycvičit. Kočkomilové preferují kočky, protože jsou samostatnější, méně náročné na čas nebo prostor.

Tradice od roku 2009

Majitelé i nemajitelé domácích mazlíčků, pejskaři i kočkomilové, pokud jde o zvířata v nouzi, pomáhají všichni bez rozdílu. „Domácí mazlíčci nám mohou přinést do života hodně radosti a dělají náš život hezčí. Proto se i my v Marsu snažíme na oplátku vytvořit lepší svět pro ně. Připojte se k nám, pomozte naplnit misky opuštěných psů a koček – zapojte se spolu s námi do kampaně a my za vás naplníme až 350 000 misek v útulcích,“ vybízí Zuzana Lošáková, ředitelka vnějších vztahů společnosti Mars. Mars zahájil ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat v roce 2009 kampaň na zlepšení situace opuštěných psů a koček s názvem »Pomozte naplnit misky v útulcích«. Za 10 let trvání této unikátní charitativní kampaně bylo útulkům v České republice darováno přes 420 tun krmiva Pedigree a Whiskas, které uspokojily kompletní půlroční stravovací potřeby 16 000 psů a koček v nouzi.

Nejčastější důvody pořízení zvířete

Podle průzkumu si psa majitelé nejčastěji pořizují, aby nebyli sami, jako hlídače k domu nebo pro děti. Kočku si majitelé nejčastěji pořizují, protože jim jí bylo líto v útulku nebo na ulici, pro děti nebo aby nebyli sami. Zatímco psa si nejvíce majitelů opatřilo přes inzerát, kočku si lidé nejčastěji obstarali od známého nebo někoho z rodiny. Psa z útulku vlastní 11 % majitelů, nalezence mají 2 %, kočku z útulku vlastní 9 %, nalezenou kočku (na ulici, v lese, přišla sama atp.) má 14 % majitelů.

Problematika opuštěných zvířat

„V útulcích často končí zvířata, která se narodila jako nechtěná, která své majitele omrzela nebo se pro ně stala časovým, finančním či bytovým problémem. I když se útulky snaží postarat o své svěřence co nejlépe, někdy na to nestačí. Na ostatních je, aby útulkům podle svých možností pomáhali,“ vysvětluje Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat, a doplňuje: „Nadace na ochranu zvířat je již 11. rok hlavním partnerem kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích«, protože jejím cílem je konkrétní podpora útulků v celé ČR. Vedle toho kampaň nabádá veřejnost k odpovědnému vztahu ke zvířatům, seznamuje ji s problematikou opuštěných zvířat v útulcích a upozorňuje na možnost adopcí těchto zvířat.“

Důvody, proč nemít zvíře

Milovníci domácích mazlíčků jsou lidé, kteří milují zvířata a chtějí pro ně jen to nejlepší. I když sami žádné zvíře nevlastní, pomáhají třeba těm v útulcích. V dotazníkovém průzkumu tito lidé nejčastěji uváděli, že žádné zvíře v domácnosti nemají, protože na něj nemají dost času, mají příliš malý byt nebo nechtějí mít starosti navíc. Důvod, že nemají rádi zvířata, uvedla jen 2 % respondentů.

Také patronka Nadace na ochranu zvířat Markéta Procházková zvířata miluje, hlavně psy, kočky a koně, ale doma žádné zvíře nemá. Při povaze a náročnosti její práce by bylo nezodpovědné si nějaké zvíře pořídit. „Trhalo by mi srdce, kdyby muselo být doma samotné a nemohla bych se mu věnovat. O zvířeti určitě uvažuji do budoucna, až se mé pracovní tempo trochu zpomalí,“ říká herečka a zpěvačka, která v roli patronky navštěvuje útulky a pomáhá jejich svěřencům. „Zvířat v útulcích přibývá a já bych si opravdu přála, aby každé z nich našlo nový domov. A dokud ho nenajde, aby mělo v útulku potřebnou péči a stále plnou misku,“ uvádí Markéta Procházková.

1) Reprezentativní průzkum iniciovaný společností Mars zjišťoval, zda má česká populace raději psy nebo kočky, kdo jsou pejskaři a kdo kočkomilové, proč „nemajitelé“ nevlastní žádného domácího mazlíčka, jaký je postoj široké veřejnosti k pomoci zvířatům v útulcích. Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů společnosti Médea Research. Průzkum proběhl v srpnu 2019, zúčastnilo se ho 519 respondentů ve věku 18+. Vzorek byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl převážen tak, aby byl reprezentativní na online populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (18 +), vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.