27.08.11 Aktuality

Petice proti utrácení psů na Slovensku

Ve středu 24. srpna proběhla v Praze před velvyslanectvím Slovenské republiky demonstrace proti utrácení psů ve slovenských karanténních stanicích.

Toulavé a ztracené psy čeká na Slovensku často velmi smutný osud. Některé utratí hned po odchytu, jiní se dostanou do tzv.karanténních či asanačních stanic. Na mnoho z nich zde čeká smrt a nevyhovující podmínky.

I když SR stále ještě nepodepsala Evropskou dohodu o ochraně zvířat v zájmovém chovu, má vlastní zákon zaručující zvířatům jistá práva a ochranu před lidskou svévolí a krutostí.

Přesto ještě v dnešní době existují na Slovensku taková zařízení, jako jsou karanténní stanice, kde jsou psi drženi ve velice nevyhovujících podmínkách. Svévolné utrácení psů i březích fen je na denním pořádku. Zvířata zde žijí v nehumánních podmínkách, mrazu, na studeném betonu a bez odpovídající veterinární péče. Tato místa jsou semeništěm nemocí a parazitů. Fenám se v takových podmínkách rodí štěňata, která umírají. Proto mají některé karanténní stanice pověst psích koncentračních táborů. I když pes není utracen, čeká ho v této stanici většinou jen klec, beton a trocha krmení.

K velké snaze slovenských občanských sdružení a dobrovolníků se připojili i dobrovolníci z Čech a jiných zemí, kteří tyto psy zachraňují, řeší tak ale jenom důsledky. Je nutné bojovat především proti příčině – lidské necitelné lhostejnosti. Chceme, aby si Slovensko uvědomilo, že chce-li skutečně patřit do civilizovaného světa, musí přestat ignorovat tento problém a zaujmout jasné stanovisko.

Je třeba změnit to nejdůležitější – zákony, které budou zvířata skutečně chránit, systém, který bude dodržování těchto zákonů střežit a majitele tak donutí k zodpovědnosti, nezaměnitelnou evidenci zvířat a především zavedení kastračního programu. Ten považujeme za stěžejní počátek řešení nadpočetné psí populace, což je problém nejvíce zřetelný ve středním a východním Slovensku, konkrétně v romských osadách. Kastrační program, podporovaný ze státního fiskálu, je humánní řešení používané ve vyspělých státech k regulaci populace volně pobíhajících zvířat. Tento, již v tolika státech vyzkoušený postup, je také výhodný z hlediska veřejných financí. Kastrace jedné feny je nepochybně finančně šetrnější, než péče a následné uspání několika desítek psů pocházejících z linie zvířete, které mohlo být kastrováno a neschopno reprodukce.

Výzva Slovenské vládě

1. Zastavte zbytečné utrácení psů ve slovenských karanténních stanicích a začněte neprodleně řešit nehumánní podmínky, ve kterých zvířata v těchto zařízeních žijí!
2. Zaveďte kastrační a osvětové programy, které by mírnily problémy s přemnoženou psí a kočičí populací přímo v zárodku.
3. Podporujte úzkou spolupráci karanténních stanic s ochránci zvířat a převádějte tato zařízení do jejich správy. Lidé, kteří mají zvířata skutečně rádi, pro ně dokážou i v rámci současných zákonů udělat mnoho.
4. Zpřísněte zákony na ochranu zvířat a udělujte odpovídající tresty tak, aby se Slovensko v ochraně zvířat zařadilo mezi civilizované země Evropy.
5. Zpřístupněte karanténní stanice veřejnosti a uložte těmto zařízením povinnost nalezená zvířata evidovat a inzerovat.

Za iniciativu Veegie Parade Vratislava Zibová