07.05.16 Život se psem

Pojištění domácích mazlíčků

Češi si na domácí mazlíčky potrpí. Psi a kočky přináší spoustu radosti, ale je třeba být připraven také na situace, které nejsou moc příjemné. Za své čtyřnohé svěřence je vždy plně odpovědný majitel, a jak napovídají statistiky pojišťoven, nečekaná událost může nastat relativně snadno. Stačí, když pes nebo kočka onemocní nebo nešťastně vběhne do silnice a způsobí nehodu.

 

Případy, kdy pes zničil cizí majetek nebo někoho pokousal, bohužel nejsou ojedinělé. Chování psů nemusí být vždy předvídatelné a může překvapit i zkušeného chovatele. K útokům častěji dochází, pokud je psů více a cítí se silnější, jsou-li bez dozoru nebo v případě, že je pes zraněný či nemocný. Psi a kočky také často mohou za napjaté sousedské vztahy. Zničené ploty, okousané zahradní vybavení nebo dokonce zraněný člen domácnosti může vyvolat spory, které neznají konce. Přitom platí jasné pravidlo, za zvíře je vždy odpovědný jeho majitel. To znamená, že jeho povinností je zajistit, aby zvíře nikoho neohrozilo, a pokud už dojde k ublížení na zdraví nebo poničení majetku, musí vzniklou újmu nahradit. „Podle údajů Slavia pojišťovny je nejčastější škodou způsobenou zvířaty v rámci pojištění odpovědnosti pokousání člověka psem. Dále se vyskytují případy, kdy pes při potyčce zraní cizího psa, a evidujeme i další škody na majetku způsobené třetím osobám. Nejzávažnější následky mívají dopravní nehody způsobené psy, kteří se bez dozoru pohybují po vozovce a vběhnou pod auto. Škody pak mohou být opravdu vysoké, v řádech desítek až stovek tisíc korun, zejména pokud dojde ke zranění některého účastníka nehody,“ uvádí Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Když váš pes řádí, škody jdou za vámi

Chovatelé psů si často neuvědomují, že pokud jejich pes zraní jiné zvíře, s platností nového občanského zákoníku musí hradit náklady spojené s jeho léčením a veterinárním ošetřením. V případě, že pes pokouše člověka, vzniká postiženému nárok na adekvátní kompenzaci. „Pokud pes napadne člověka a způsobí mu zranění, dle nového občanského zákoníku je majitel zvířete povinen uhradit nejen náklady spojené s léčením, ale také například ušlý zisk a další související výdaje,“ uvádí Jan Vlček. Majitelé neposedných čtyřnohých mazlíků by se proto měli mít na pozoru a výchově svých svěřenců věnovat opravdu důslednou pozornost. Jestliže si poslušností svých psů nejsou stoprocentně jistí, vyplatí se zvážit pojištění odpovědnosti. To ochrání všechny členy domácnosti včetně dětí a zvířat před škodou, jež mohou svým jednáním způsobit. Pojištění odpovědnosti lze pořídit již od 315 Kč za rok.

Když domácí mazlíčci marodí, rodinný rozpočet to pocítí

Také náklady vydané na veterinární léčbu domácích mazlíčků nejsou zanedbatelné a průběžně stoupají. Pokud dojde ke zranění zvířete nebo je nutné veterinárně řešit nečekané zdravotní komplikace, mohou se majitelé dostat do nelehké situace. Veterináři jsou ve svých ordinacích čím dál častěji svědky momentů, kdy lidé řeší nepříjemné dilema, zda si mohou nákladné veterinární léčení svého psa či kočky dovolit. Zejména některá plemena jsou k zdravotním komplikacím náchylnější a pravidelné návštěvy veterináře se pak mohou citelně prodražit.

Ceny veterinárních ošetření:

Korektivní osteotomie (růstové deformity) 10 000 - 16 000 Kč

Anestezie 2300 Kč

Laparotomie (cizí tělesa, torze žaludku, resekce střeva atd) 5000-15 000 Kč

Komplikované onkologické operace 8000- 17 000 Kč

Komplikované brániční kýly:  5000-9000 Kč

Přitom už i u nás se nabízí možnost pojistit své domácí mazlíčky pro případ veterinárních ošetření.

Odpovědnost majitele psa

  • Majitel je povinen zabezpečit zvíře tak, aby neohrozilo okolí a ostatní osoby (oplocení pozemku, na kterém se pes nachází, upozornění na přítomnost psa u všech vstupů na pozemek).

  • Majitel psa se musí odpovídajícím způsobem přizpůsobit místu a situaci, ve které se se zvířetem nachází (vodítko a náhubek na veřejných prostranstvích, v přítomnosti dětí, atd.).

  • Majitel psa je povinen zabezpečit zvíře tak, aby ho ani nikdo jiný nemohl svévolně vypustit.

  • Majitel psa musí vždy předpokládat, že může dojít k nepřiměřenému nebo nečekanému chování zvířete, a předejít možnému útoku.