29.07.14 Život se psem

Pokousání psem bolí…

…a nejen to. Je to v absolutní většině případů zbytečné, zejména když jde o dítě. V létě jsou podle údajů Státního zdravotního ústavu počty poranění způsobené psy četnější. Za posledních šest týdnů jde o dva až šest případů týdně.

Právě pokud jde o děti, nelze toto riziko podceňovat, neboť pes často útočí do obličeje. Odpovědnost za psa má samozřejmě jeho majitel, má ho „mít v moci“ a za případné poranění člověka nese zodpovědnost. Ale rodiče se na to nemohou spoléhat, je potřeba zase „mít ve své moci“ dítě a hlavně je poučit, že si nesmí hrát s neznámým zvířetem.

A co si počít, když k poranění dojde? Samozřejmě vyhledat lékaře. A majitel psa má povinnost předvést své zvíře k vyšetření k veterinárnímu lékaři a musí prokázat, že je očkováno proti vzteklině. Přestože se vzteklina u nás od roku 2002 nevyskytuje, je vakcinace psů povinná. Nemusí se nyní očkovat každým rokem, jsou vakcíny, jejichž účinnost trvá až tři roky, nicméně pes musí být v imunitě. Pokud není, hrozí majiteli sankce, pokuta.

Takže pozor při letním cestování, na výletech, a to zejména v cizích zemích, kde dovolat se práva a vyšetření dotyčného zvířete může být velmi obtížné. Především kvůli tomu, že vzteklina je reálné nebezpečí, se kterým se musí počítat zejména u psů toulavých, bez pána, a to ve všech zemích severní Afriky, ale i na Balkáně a v sousedním Polsku.

Josef Duben, www.svscr.cz