25.02.15 Aktuality

Ponožkový pes, už jste o něm slyšeli?

Cílem unikátního projektu Ponožkový pes je přiblížit dětem a široké veřejnosti pomoc asistenčních psů v životě hendikepované osoby a zároveň možnost být netradičně a osobně zainteresován na výcviku těchto jedinečných psích pommocníků.

Do projektu se v roce 2014 zapojilo více než 1000 dětí a dospělých a přes 40 škol, kde se šili psi z ponožek. Děti v rámci výuky během školního roku vyrábějí „ponožkové psy“ – jednoduché figurky z ponožek, které jsou následně nabídnuty k prodeji. Výtěžek z akce v sezóně 2014 přesáhl 120 000 Kč a byl použit na výcvik asistenčních psů. V sezóně 2015 se očekává také zapojení mateřských škol, domů dětí a mládeže, zájmových sdružení a domů seniorů. Pro uhrazení výcviku jednoho asistenčního psa je potřeba získat 2000 psů ponožkových (kus za 100 Kč). Mnoho dospělých i dětí má psy rádo a ví, že mohou také významně pomáhat lidem s postižením v roli jejich asistentů. Běžně je asistenční pes spojován s osobou nevidomou. Avšak speciálně vycvičený psí asistent může významně zkvalitňovat život i jiným skupinám, např. psi, kteří dokáží signalizovat záchvatové onemocnění (např. epilepsii), označují zvuky neslyšícím, asistují lidem na vozíku nebo pomáhají zklidňovat děti při canisterapii a přispívat k jejich dobrému psychickému i fyzickému stavu. Bohužel státem je hrazen pouze vodicí pes pro nevidomé, ostatní tuto podporu nemají. Právě na výcvik těchto pomocníků se již 5 let specializuje Pestrá společnost, o.p.s.

Více na www.ponozkovypes.cz