08.09.14 Aktuality

Pozvánka: Přijďte se naučit masírovat svého psa

Seminář, který proběhne 12. 9. 2014, je určen pro každého, kdo má zájem prakticky se naučit bezpečně masírovat svého psa a získat základní znalosti o tom, co se děje pod jeho kůží. Získané vědomosti a praktické dovednosti využijí jak majitelé psů s pohybovými obtížemi (artróza, dysplazie apod.), tak majitelé psů v tréninku (agility, dog dancing, sportovní kynologie atd.)

Masírování psů není žert ani zbytečný přepych. Svalový systém patří k nejdůležitějším v těle psa. Poranění svalu, a to i mikroskopické, ke kterému dochází při každodenních aktivitách, se může projevit i několik měsíců po jeho způsobení a nelze jej identifikovat žádným přístrojem. Poranění působí svalovou bolest, která může mít za následek celou řadu potíží způsobených řetězovou reakcí ulevováním jedné části těla psa a přetěžováním jiné. Nejsou výjimečné případy kulhání bez zjištění konkrétní příčiny, potíže se zažíváním bez jakékoliv reakce na léčbu, včetně změny stravy, určitá netolerance až agresivita psa v komunikaci s ostatními psy způsobená strachem, aby druhý pes při hře nezavadil o bolestivé místo na těle, a celá řada dalších dopadů svalové bolesti. Specifický typ masáží pomáhá s odstraněním poranění svalu a s tím spojené svalové bolesti a napětí. Zároveň je to způsob, kterým majitel sám může pomáhat předcházet zraněním a umožnit rychlejší regeneraci organismu a přispět ke zlepšení zdraví svého psa.

Více informací na www.krasnacarodejka.cz nebo na 777 012 906