14.06.21 Aktuality

Pravidla pro cestování se zvířaty do zahraničí

Blíží se doba letních prázdnin a dovolených, které mnoho lidí bude trávit v zahraničí. Řada z nich na dovolenou cestuje i v doprovodu zvířecího společníka. Za jakých podmínek je to možné?
Cestování s tzv. zvířaty v zájmovém chovu po členských zemích Evropské unie se řídí zvláštním unijním nařízením, které upravuje cestování se psy, kočkami a fretkami. Pravidla platí pro tzv. neobchodní přesuny, tedy takové cesty, jejichž cílem není prodej či převod vlastnictví zvířete na jinou osobu. Pro cestování se zvířetem mimo EU je třeba se řídit podmínkami konkrétní třetí země.
Mikročip
Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU, musí být zvířecí společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Uznáváno je také označení zvířete tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011.
Množství zvířat
„Jednoho člověka může při neobchodní cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně 5 kusů těchto zvířat. Tento počet může být navýšen pouze v odůvodněných případech, např. při účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Cestovní pas
Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU. V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, touto osobou bývá zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele. Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno.
Odčervení, bojová plemena
Pokud se jedná o cestu se psem do Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes odčerven (ošetřen proti echinokokům) a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem zároveň potvrzen do pasu. Zároveň je vhodné upozornit, že v některých zemích (např. Německo) by mohl nastat určitý problém, pokud by cestující pes patřil mezi některá tzv. bojová plemena. V takových případech proto SVS doporučuje vznést předem dotaz na tamní veterinární autoritu.
Cestování mimo EU
Pro cestování se zvířetem mimo území EU, kam nyní patří i Velká Británie, musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní třetí země. Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.  Více informací o cestování do třetích zemí, včetně kontaktů na veterinární autority některých z těchto států, naleznete zde.
Covid
Jelikož nebyl do současnosti plně prokázán opětovný přenos infekce COVID-19 ze zvířat na člověka, nebyl a není z tohoto důvodu pohyb zvířat do zahraničí nijak omezen. Co je regulováno, je pohyb osob. Pro bližší informace o aktuální situaci ohledně pohybu osob a možnosti vstupu na území jiných států a zpět je třeba sledovat web Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí případně Celní správy ČR.
Zvýšená poptávka po nákupu psů
Státní veterinární správa aktuálně získala informace o problematických přesunech psů na území EU ze třetích zemí. Jedná se o přesuny vydávané za neobchodní, jsou však ve většině případů ve skutečnosti obchodního charakteru. Takto dovážení psi mohou mít problém s vakcinací proti vzteklině a představují tak riziko zavlečení této nebezpečné nákazy na území EU. Častější přesuny psů ze třetích zemí do EU nepochybně souvisejí s aktuální zvýšenou poptávkou po nákupu psů způsobenou pandemií Covid-19. SVS proto před nákupy psů neznámého původu ze zahraničí varuje.
Pozor na množírny
Při této příležitosti je vhodné připomenout, že nákupu nemocného zvířete, zvířete z nevhodných podmínek chovu, nevhodné plemenitby, či bez platných očkování, lze předejít. SVS před časem zveřejnila na svém webu novou rubriku Nákup zvířat. Tato rubrika obsahuje doporučení formou otázek a odpovědí, která by měla snížit riziko, že si potenciální nakupující pořídí zvíře z nevhodných podmínek chovu či naletí podvodníkovi.
 
Zdroj: Státní veterinární správa
Fotka od Ulrike Mai z Pixabay