05.09.19 Život se psem

Představení projektu Chrti v nouzi

Tým milovníků chrtů vytvořil jedinečný projekt Chrti v nouzi s cílem pomoci „dlouhým nosům“, kteří čekají na nový domov a lásku. Na otázky odpovídá Hana Kellermannová.

 

Představte čtenářům váš projekt. Kdy byl založen a jak funguje?

Projekt Chrti v nouzi v České republice působí již více než 8 let. Náš spolek se zabývá záchranou a hájením práv vysloužilých dostihových greyhoundů a také kříženců chrtů, tzv. lurcherů, a jejich následnou adopcí do České republiky. Vysloužilým greyhoundem ovšem není myšlen starý či například nemocný pes. Průměrný věk greyhounda je 12 - 13 let, v Irsku se ovšem dožívají pouze 3 - 4 let (jen ve výjimečných případech více). Se stoupajícím věkem totiž klesá jejich rychlost, průbojnost a produktivita a chrt se tak stává pouhým nepotřebným a opotřebovaným spotřebním artiklem. V České republice máme u dočasných opatrovatelů umístěno vždy 5 - 10 psů. Zbývající chrti (a zde se již bavíme o desítkách psů) jsou u spolupracujících partnerů a organizací v Irsku a do České republiky přijíždějí až v okamžiku, kdy zde na ně čeká nová adoptivní rodina. Chrti v nouzi tedy nejsou útulkem. Ani klasickým, ani jakýmkoliv jiným. Ano, máme po České republice síť dočasných opatrovatelů, ale ti se o chrty starají v přirozeném domácím prostředí.

 

Co vás na této práci nejvíce trápí a co vám naopak dělá největší radost?

Nejvíce nás samozřejmě trápí nedostatečná a špatná legislativa řešící právě problém chrtích dostihů v Irsku, na které jsme naši pomoc zaměřili. Náš projekt řeší až následky určitého problému, nejdůležitější je ovšem řešit samotnou podstatu, jádro a příčiny problému. Těší nás neutuchající zájem o adopci chrtů zde u nás v České republice.

 

Jakým způsobem vám mohou lidé pomoci? 

Pomoci je možné několika způsoby. Velmi důležitá je osvěta a šíření povědomí o problematice chrtích dostihů, seznamování široké veřejnosti s krutým zacházením s chrty po skončení dostihové kariéry, např. prostřednictvím letáků, obecnou propagací, sdělováním relevantních informací. Dále je možné pomoci materiálně. Potřebné jsou pelechy, deky, obojky, vodítka, antiparazitika či odčervovací tablety, krmivo. Velmi cennou pomocí jsou samozřejmě také finanční příspěvky, které jsou využívány na očkování, kastrace, čipování a další veterinární péči dle individuálních potřeb každého chrta. A v neposlední řadě nejvíce pomůže adopce samotná nebo poskytnutí dočasné péče.

 

Více na www.chrtivnouzi.cz

Foto: Goldie (greyhound, volný k adopci, www.chrtivnouzi.cz/chrti/1164.html)