01.07.08 Aktuality

Prevenci zdraví u psů a koček by měl být přikládán větší význam

Praha, 27. června 2008

Prevence zdraví u psů a koček je stejně důležitá, jako u lidí, často jí však bohužel není věnována dostatečná pozornost. Nadváha, stres nebo skrytá onemocnění mohou majitele často zaskočit. Kromě faktorů, které lze obtížně ovlivnit (např. genetické založení jedince) se může majitel psa nebo kočky soustředit na ty činitele, které svým jednáním dokáže změnit. Poskytnout svému mazlíčkovi dar zdravého a šťastného života přitom znamená zajistit mu čtyři základní podmínky lepšího zdraví - vyváženou stravu, aktivní pohyb, vnitřní rovnováhu a veterinární prevenci. Tyto základní stavební kameny preventivní péče spolu dohromady vytvářejí vše, co je pro psa nebo kočku důležité. Prevence je ve svém důsledku levnější, snadnější a časově méně náročná a stejně jako u lidí se vyplatí.

Společnost Hill's Pet Nutrition si uvědomuje, že prevence je vždy lepší a pro zvíře výhodnější, než léčba a řešení již vyvstalých problémů, proto se rozhodla zahájit v České republice program Čas správné péče, který poběží od 1. července 2008. V jeho rámci bude kladen důraz na zvýšení informovanosti a povědomí majitelů zvířat o preventivní péči. Jedním z nástrojů jsou preventivní veterinární prohlídky zdarma, které budou probíhat u vybraných veterinářů od 1. července do 31. srpna 2008. Seznam veterinářů zapojených do tohoto programu najdete na webových stránkách www.spravnapece.cz nebo na telefonní lince 257 213 139.
MVDr. Lydiya Alaverdova, veterinární poradce Hill's Pet Nutrition pro střední a východní Evropu a Rusko, komentuje prevenci těmito slovy: "Preventivní zdravotní programy pomáhají předcházet zdravotním problémům. Velmi důležitým prvkem je vzdělávání a osvěta, tedy povědomí o problémech - je potřeba, aby se informace dostaly k majitelům zvířat."

Velmi důležitou součástí preventivní péče je veterinární prevence. Jejím cílem je přivést majitele do ordinací veterinárního lékaře, který dokáže rozpoznat i nevýrazné příznaky onemocnění a především majiteli poradit, jak o své zvíře dále pravidelně pečovat tak, aby jeho život byl spokojenější a zdravější. Veterinář také umí odhadnout zdravotní rizika, vyplývající z věku, plemene, životního stadia zvířete, jeho zatížení, současného zdravotního stavu či chování. Radám přímo od veterináře naslouchá většina majitelů se zvýšenou pozorností, což přispívá k jejich většímu zamyšlení nad zdravotním stavem svého psa nebo kočky. Role veterináře je tedy v rámci preventivní péče velmi významná a prakticky nezastupitelná.
"Prevence je nejlepší forma léčby. Na naší klinice se snažíme brzkou diagnostikou zjistit, co ještě nevypuklo. V každé životní etapě zvířete jsou nějaká rizika. Když už díky modernímu vybavení máme na klinice diagnostické možnosti, je třeba je využít nejen na řešení důsledků a diagnózu, ale už k odhalování nemocí dříve, než klinicky propuknou," říká k problematice prevence MVDr. Jan Křeček z kliniky malých zvířat v Děčíně, a dodává: "Stát se majitelem zvířete je volitelnou výsadou. Psa nebo kočku si nikdo pořizovat nemusí, člověk se pouze rozhodl a tím svým rozhodnutím přebírá jistou roli a zodpovědnost. Všechno, co k sobě nějakým způsobem připoutáme, přebrali jsme za to zodpovědnost. Právě zodpovědnost je v prevenci to, co by mělo být napsáno velkým písmem."


Neméně důležitou komplexní problematikou je vyvážená strava, která vysoce přispívá k dobrému zdravotnímu stavu zvířete. Majitel by měl, nejlépe po poradě s veterinářem, zvolit kvalitní krmivo, odpovídající věku, životnímu stadiu, velikosti a zdravotnímu stavu zvířete. Pro zvířata již trpící některými onemocněními jsou určeny tzv. klinické diety, které jsou sestaveny na základě důkladného vědeckého veterinárního výzkumu a které pomáhají jak onemocnění přímo léčit, tak předcházet jeho rozvinutí.
Kvalitní krmiva obsahují klinicky ověřenou kombinaci biologických antioxidantů, jsou bez chemické konzervace, bez obsahu geneticky modifikovaných surovin a bez obsahu umělých dochucovadel (tuk, sůl) a barviv.
Vyvážená strava dokáže při dodržení ostatních zásad správné péče výrazně prodloužit život zvířete.
MVDr. Petra Miklišová, veterinární poradce Hill's, o správné výživě říká: "Spousta majitelů sice přemýšlí nad tím, čím svého čtyřnohého mazlíčka krmí, ale bohužel je také spousta majitelů, kteří uznají význam výživy až ve chvíli, kdy má jejich pes nebo kočka nějaký zdravotní problém. Úkolem prevence je tedy vysvětlovat majitelům, že kvalitní strava je opravdu prevencí onemocnění."

Aktivní pohyb je významnou složkou preventivní péče především proto, že fyzická kondice a jí ovlivněná psychika mají velký vliv na zdraví zvířete. Každé zvíře potřebuje svoji pravidelnou dávku pohybu či práce, velmi zde záleží na jeho plemenné příslušnosti, věku a zdravotním stavu. Zvíře s nedostatkem pohybu může mít nedostatečně vyvinuté svalstvo, které je pak slabou oporou kostry a kloubů. Při nárazové náročnější zátěži pak jsou svaly, klouby a některé orgány nepřiměřeně přetěžovány. Malé množství pohybu spolu s překrmováním snadno vede i k obezitě, která výrazně ohrožuje zdraví zvířete a může zkrátit jeho život až o dva roky.
Pokud majitel se psem provozuje sport či jinou náročnější aktivitu, je tomu třeba uzpůsobit i výživu, podstoupit důkladnější preventivní veterinární prohlídku a nejlépe i konzultovat tréninkový plán s odborným kynologem, aby nedošlo k narušení zdraví zvířete.
Kynolog Miroslav Valentin konstatuje: "Vrcholový sport již nelze úspěšně provozovat bez kvalitního krmiva a dozoru veterináře. Dříve stačilo krmit psa vařeným masem s kolínky, v dnešní konkurenci však musí být pes ve výborné  kondici, které bez kvalitního krmiva bohatého na energii nedosáhneme."

Nedílnou součástí komplexní preventivní péče je i vnitřní rovnováha. V současné době je stále více ohrožujícím faktorem stres, a to nejen u lidí, ale i u zvířat. Stávající způsob života ve městech a bytech, ale i přístup člověka ke zvířeti zvyšuje pravděpodobnost, že se pes nebo kočka nebude cítit v pohodě v rámci jeho fyziologických a životních potřeb. Zvířata jsou často pořizována bez znalostí jejich nároků, polidšťována, slouží jako náhrada za chybějící rodinu, partnera či dítě. Snadno pak dochází k chybám, které bývá potřeba napravovat za pomoci odborníka na výchovu a chování psů a koček.
Stres se může projevovat různě - zvíře demoluje byt, nevydrží samo doma, je nečistotné, neposlušné, přehnaně agresivní nebo bojácné. V neposlední řadě stres napomáhá rozvoji řady onemocnění.
Velmi důležitá je u zvířat včasná a důkladná socializace. Majitelé by také měli v případě potíží bez obav kontaktovat odborníka.
Jeden z mála specialistů v ČR na tuto oblast, MVDr. Hana Žertová, uvádí: "Málokdo si uvědomuje, že zvíře velmi vnímá psychický stres. Pes nebo kočka musí vědět, kam patří, musí se s nimi správně komunikovat. Pokud něco není v pořádku, se zvířetem se neadekvátně zachází, nejsou respektovány jeho přirozené potřeby nebo je nepřiměřeně či nesprávně trestáno, vzniká hluboký stres, který zvířata navenek demonstrují změnou chování, což rozzlobení majitelé často ještě prohloubí dalším nepřiměřeným trestem. Pokud je stres dlouhodobějšího charakteru, může se projevit např. snížením imunity nebo u koček nespecifickým zánětem močového měchýře. Každý, kdo si zvíře pořizuje, by se měl informovat o tom, jak s ním zacházet, aby netrpělo a bylo zdravé a spokojené."

V preventivní péči je velmi důležitá informovanost majitelů zvířat, kteří jsou za zvíře zodpovědní a kteří mohou nejvýrazněji ovlivnit jeho život a zdraví. Významnou měrou se na ní podílejí i veterinární lékaři a sestry prováděním preventivních prohlídek, díky kterým lze včas odhalit a řešit případné problémy.