11.02.23 Štěně

První rok života psa

Říká se, že nejdůležitějším obdobím v životě psa je jeho první rok, kdy se dotváří jeho osobnost a charakter, které jsou výsledkem vrozených schopností a vlivu prostředí. První měsíce života jsou zásadní pro rozvoj osobnosti, sebevědomí a dovedností. 

Novorozené štěně – vegetativní fáze
Během prvních tří týdnů jsou štěňata zcela odkázána na matku a sají mateřské mléko. Fena se snaží udržovat své potomky v čistotě, olizuje je po celém těle. Tím, že olizuje jejich genitálie, pomáhá jim vyprázdnit se. Novorozené štěně potřebuje mateřskou péči a společnost sourozenců. 

2-3 týdny – přechodná fáze
Od dvou týdnů se u štěňat rozbíhá důležitý proces socializace, chovatel se jich dotýká, štěňata se seznamují s okolním prostředím. Začínají se klubat mléčné zuby, štěně se učí chodit a kromě mateřského mléka se učí samostatně přijímat potravu, nejprve v tekuté formě. Začíná močit a kálet bez pomoci matky. Čich a sluch se rozvíjí. 

4-5 týdnů 
Matka už svá štěňata občas ukázňuje vrčením, čímž jim vštěpuje respekt k autoritě. Ve čtyřech týdnech už štěňata lépe vidí, dobře stojí a batolí se na nožkách, které jsou ještě trochu nejisté. Už se umí převalit a vrátit se do původní polohy. Hrají si se sourozenci, pošťuchují se, cení zoubky, umí přenášet předměty, mávají ocáskem, pokoušejí se štěkat a jejich smysly se dál rozvíjí. Jako vtiskávací fáze se označuje období mezi čtvrtým a sedmým týdnem života. Ve čtyřech týdnech by mělo štěně pobývat aspoň deset minut mimo pelíšek a člověk by ho měl brát jemně do rukou. Rozvíjí se individualita a štěně si přivyká na lidi. 

6 týdnů
Štěňata začínají být obratnější, už dobře vidí i slyší, mají ostré zoubky. Komunikují už i pomocí výrazů a postavení uší. Sourozenci si stále hrají, testují svou sílu, převahu a hierarchii. Vzájemnou hrou se štěňata rozvíjejí a posilují sociální vztahy a pocit sounáležitosti. Při hravých rvačkách stanovují nadřazenost jedinců. Štěňata se tak bez rizika naučí životně důležité způsoby chování. Otupuje se jejich citlivost vůči tělesnému kontaktu a hluku. Učí se, jak se chovat v psím světe. Štěňata už přijímají tuhou stravu, už nejsou plně závislá na mateřském mléce. 

7-19 týdnů – fáze sociálního uspořádání
Štěňata jsou zvyklá na tuhou stravu a socializují se ve vztahu k lidem. Ve věku osmi týdnů mohou odejít do nových domovů. Mohou se seznámit s dalšími zvířaty, u nových majitelů může začít výchova a další socializace. Výchova k čistotě a venčení, zvykání na vodítko atd. Jakmile štěně absolvuje očkování, je vhodné brát ho s sebou na různá místa. Během socializační fáze vývoje, která trvá do 14. týdne života, by mělo poznat co nejvíce nových lidí a prostředí. Pokud se tato socializace promešká, může mít pes později problém s cizími lidmi a neznámým prostředím. Štěňata se ráda učí, je-li výcvik vlídný a důsledný. Dodržování režimu jim dodává pocit jistoty. 

Od 12 týdnů do 6 měsíců – fáze začlenění do smečky
Štěňata jsou dychtivá udělat svým majitelům radost. Chlupatý dorostenec vše okusuje, proto je nutné pořídit mu vhodné hračky. Měl by se naučit nekousat lidi. Stále probíhá výchova k žádoucím návykům a základní výcvik poslušnosti. Čím je štěně starší, tím lepší je jeho koncentrace a schopnost učit se. Všechno, co se pes během těchto prvních měsíců života naučí, ať už pozitivního nebo negativního, bude považovat za vrozené chování. Co se v tomto období zamešká, později se těžko dohání. 

Puberta a dospívání 6-18 měsíců
V této době se štěně stává nezávislejší, snaží se zkoušet, co si může dovolit, testuje vaši autoritu. Mladí psi se někdy mohou projevovat dominantně. Začíná sexuální vyspělost. Feny začínají hárat a s tím jsou spojené i změny v chování. U samců chování ovlivňují výkyvy hladiny hormonů. Vyvíjí se teritoriální chování. Menší plemena dosáhnou emoční zralosti dříve než větší. A někteří velcí psi plně dospějí teprve ve věku kolem třiceti měsíců. 

Zdroje: Paul McGreevy, Rádce pro milovníky psů, Argo, 2005
Caroline Davis, Můj pes, Ottovo nakladatelství, 2004

Foto: Pexels.com