21.10.13 Život se psem

Psi a výtvarné umění

Psi jsou přáteli a společníky člověka už tisíce let, proto není divu, že jsou už od pravěku oblíbeným námětem umělců.

Psi byli domestikováni v mnoha oblastech světa, a proto není nic zvláštního na faktu, že jejich vyobrazení najdeme na jeskynních malbách v různých koutech naší Země. Například malby lovců a psů ve francouzské jeskyni Lascaux jsou staré 17 000 let. Jeskynní malby ze Španělska znázorňující psy (či zvířata podobná psům) jsou staré přes 12 000 let.

Na území někdejší Mezopotámie se z doby kolem roku 6000 př. n. l. dochovaly obrázky psa s úlovkem. Tento pes se podobal dnešnímu chrtovi.

Egyptské nástěnné malby, které jsou staré přibližně 6600 let, zachycují zdomácnělé psy podobné chrtům a mastifům.

Také v umění starověkého Řecka a Říma najdeme spoustu vyobrazení na keramice, stejně jako reliéfů či soch loveckých psů. Dokonce jsou na různých uměleckých předmětech znázorněni i hlídací psi s obojky.

Dokonce 55 psů najdeme na slavné středověké tapiserii z Bayeux, která je dlouhá 70 metrů. Vyobrazuje dobytí Anglie Normany.

Psi jsou často k vidění i na renesančních malbách, většinou jako součást alegorických, náboženských nebo mytologických námětů. Můžete dokonce rozeznat, že jsou podobní dnešním retrívrům, malým společenským psíkům nebo chrtům.

Už od dob renesance se králové a královny často dávali vyobrazovat se svými věrnými čtyřnohými společníky u nohou.

Na počátku 19. století se těšily velké oblibě portréty psů. Psi měli také význačné místo ve tvorbě Thomase Gainsborouhgha, sira Edwina Landseera (ne náhodou se skvrnitý příbuzný novofundlanského psa nazývá landseer) a George Stubbse.

Zdroj: Ryan O´Meara, Úžasní psi, Metafora, 2011