19.06.13 Život se psem

Psi jsou nám v mnoha ohledech podobní

Předpokládá se, že člověk vznikl z opice, proto je více než pravděpodobné, že u lidí najdeme podobné chování a rysy, jako mají právě lidoopi. Málo kdo si ale uvědomuje, že vzájemné shody v chování nalezneme i u psů. Že by následek domestikace? Jenže kdo si koho ochočil?

Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka. Typickým rysem psů, který najdeme i u lidí, je jejich věrnost dobrému příteli. Stejně jako my pociťují radost i zklamání a svou lásku projevují podobným způsobem. Pokud mají někoho rádi, vyjadřují svoji náklonnost „dotyky“. Když má pes radost, skáče stejně jako malé dítě. Psi rovněž mění svůj postoj z ostražitého na přátelský, pokud vidí přicházet jiného psa či člověka s vlídnými gesty, výrazem a postojem. Také chlupatí miláčci se umí urazit a trucovat několik dní, jestliže jim byla provedena nějaká křivda, nebo jsme si třeba dovolili na pár dní odjet.

V žárlivosti jsme si také blízcí. Když malé dítě vidí svou matku věnovat se někomu jinému, snaží se na sebe upoutat pozornost nejrůznějšími způsoby. To samé dělají i psi. Začnou štěkat, skákat, a dobývat se na náš klín. Někdy mají také jako my strach z neznámého. Když je pustíme na procházce na volno, tak většina z nich (i přes svobodu, kterou by mohli mít), se poslušně vrátí ke svému majiteli. Volí raději bezpečí jistotu u páníčka a potažmo i větší šanci na přežití. Obdobně jako lidé jsou i psi schopni velmi dobré spolupráce. Mají také smysl pro hierarchii, v jejich smečce vždy existuje alfa samec, který ji řídí a udržuje pořádek. Na oplátku dostává nejchutnější sousta, má lepší místo na spaní a užívá si projevů úcty ostatních. Naše společnost v mnoha ohledech představuje srovnatelné uspořádání. Jako příklad může sloužit třeba monarchie, kde vládne král, který má podobná privilegia jako alfa samec. Další podobnost lze nalézt i ve schopnosti učení.

Psi jsou stejně jako ostatní zvířátka zkrátka úžasní tvorové a jistě nám dáte za pravdu, že bychom si jich měli vážit a pomáhat jim. Nyní máte možnost pomoci zvířatům i vy a to na facebookových stránkách www.facebook.com/Minimax.TV. Zde můžete hlasovat, které lesní ZOO se dostane pomoci ve formě finančního daru.