20.01.24 Život se psem

Psi žárlí, i když nevidí svého soka

Je žárlivost pro člověka jedinečná? Rozhodně ne. I psi žárlí. Vědci provedli řadu studií, aby potvrdili, že psi skutečně projevují tuto emoci. Výzkum z roku 2021 zjišťoval reakce psů, když jejich majitelé věnovali pozornost domnělému soupeři. 

Dřívější průzkumy ukázaly, že více než 80 % majitelů psů uvádí, že u svých psů pozorují žárlivé chování (hlasové projevy, neklidné chování, tahání za vodítko atd.), když věnují pozornost jiným psům. Výzkum publikovaný v časopise Psychological Science tato pozorování podporuje. Vědci zjistili, že psi se chovají žárlivě i tehdy, když si pouze představují, že jejich majitel komunikuje s potenciálním rivalem, v tomto případě s vysoce realistickým umělým psem. „Výzkum potvrdil to, čemu mnozí majitelé psů pevně věří - psi projevují žárlivé chování, když jejich majitel komunikuje s potenciálním sokem,“ uvedla Amalia Bastosová z University of Auckland. 

Jak experiment probíhal?

U lidí je žárlivost úzce spojena se sebeuvědoměním, což je jeden z důvodů, proč se výzkumníci tolik zajímají o studium žárlivosti a dalších emocí u zvířat. Aby otestovali, jak a kdy se u psů projevuje žárlivé chování, ukázali 18 psům situace, ve kterých si mohli představit sociální interakci mezi svým pánem a buď realistickým falešným psem, nebo vlněným válcem. Falešný pes sloužil jako potenciální soupeř v boji o pozornost, zatímco válec sloužil v experimentu jako kontrola. Během pokusu psi pozorovali falešného psího soupeře umístěného vedle svého majitele. Poté byla mezi psa a potenciálního rivala umístěna bariéra, která zakrývala výhled. I přes blokování výhledu se psi násilně snažili dostat ke svému majiteli, když se jim zdálo, že za bariérou hladí falešného psího soka. Při opakovaném pokusu, při kterém byl místo falešného psa použit vlněný válec, tahali psi za vodítko mnohem menší silou.

Emoční prožitky psů

Psi vykazovali tři znaky žárlivého chování, které se podobalo lidskému. Žárlivost se objevila pouze tehdy, když majitel komunikoval s domnělým rivalem, nikoliv s neživým předmětem. Objevilo se jako důsledek této interakce, nikoliv kvůli pouhé přítomnosti potenciálního rivala. A objevilo se dokonce i v případě interakce mezi majitelem a sociálním rivalem, který však psovi nebyl přímo na očích. "Stále je před námi spousta práce, abychom zjistili, do jaké míry je mysl lidí a zvířat podobná, zejména pokud jde o pochopení podstaty emočních prožitků," řekla vědkyně a dodala: "Je příliš brzy na to, abychom mohli říci, zda psi prožívají žárlivost stejně jako my, ale nyní je jasné, že reagují na situace vyvolávající žárlivost, i když k nim dochází mimo jejich zorné pole."

Foto: pexels.com