Omlouváme se, ale z technických důvodu může dojít ke zpoždění odeslání objednávek o 1 den. Děkujeme za pochopení
13.05.19 Život se psem

Rakovina je hlavní příčinou úmrtí u téměř poloviny psů

Pouto mezi majiteli a jejich domácími mazlíčky nemá pouze fyzickou podobu, ale podle nejnovějších zjištění je ještě silnější. Ve stále větší míře totiž lidé a psi trpí i podobnými zdravotními problémy.

Jaká jsou fakta?

  • Stejně jako jejich majitelé i domácí mazlíčci se dožívají čím dál vyššího věku1, zároveň ale mají i sklon onemocnět chorobami, jako jsou rakovina či obezita2,3,4

  • Z nejnovějších dat získaných při zkoumání pouta mezi lidmi a zvířaty vyplývá, že domácí mazlíčci hrají nedílnou roli při zvyšování kvality života svých majitelů5

  • Celosvětová kampaň „A Unique Bond“ ukazuje, jak pozoruhodné pouto může vzniknout mezi lidmi a zvířaty a jak domácí mazlíčci dokáží poskytnout podporu během onemocnění i rekonvalescence6

Rakovina není jen jednou z hlavních příčin úmrtí u lidí7, ale také zvířat. Ze 47 % se jedná o hlavní příčinu úmrtí u psů, zejména pak po desátém roce věku, a z 32 % u koček.4 Stále větší obavy vzbuzuje i obezita u psů, která stejně jako u lidské populace souvisí s nesprávným stravováním a nedostatkem pohybu.4,8 Odhaduje se, že více než polovina psů a koček po celém světě trpí nadváhou nebo obezitou.9 Zvířata se v důsledku toho potýkají s podobnými zdravotními komplikacemi jako lidé, kteří trpí nadváhou, což zahrnuje i cukrovku, srdeční onemocnění a celkově sníženou kvalitu života.10,11

Podobnosti pozorujeme i v oblasti léčby

Pokud např. majitel trpí bolestí nebo záněty souvisejícími s revmatickým onemocněním, a jeho kočka, pes nebo kůň mají stejnou diagnózu, mohou užívat přípravek obsahující totožnou účinnou látku. Pacienti a kočky s hypertenzí můžou též shodně užívat přípravek obsahující stejnou účinnou látku. Společnost Boehringer Ingelheim, farmaceutická firma s jedinečným zaměřením na synergie v oblasti zdraví lidí a zvířat, vyvíjí léčivé přípravky pro obě tyto skupiny pacientů, které často obsahují stejné účinné látky.

 

Výsledky výzumu

Vzhledem k tomu, že zdraví a životní styl lidí a zvířat začíná být čím dál propojenější, provedla společnost Boehringer Ingelheim průzkum, který zkoumal, jaký dopad má pouto mezi člověkem a zvířetem na zdravotní stav. Výzkum5 ukázal, že:

  • Přítomnost zvířete může u pacienta pomoci snížit dávky přijímaných antidepresiv či sedativ.

  • Vzájemnou prospěšnost pouta mezi člověkem a zvířetem potvrzují zejména lidé, kteří se starají o nemocné děti.

  • Takové rodiny si v mnohem vyšší míře aktivně zjišťují informace o tom, jak se správně starat o své domácí mazlíčky, kupují hygienické potřeby pro zvířata a navštěvují veterináře, než je tomu u rodin, kde se zdravotní problémy nevyskytují.

 

Pouto mezi člověkem a zvířetem je prospěšné jak pro majitele, tak pro domácí mazlíčky. Poskytuje psychickou a emocionální podporu, která dle nejnovějších zjištění zlepšuje výsledky léčby pacientů,“ říká Jean-Luc Michel, globální ředitel veterinární divize ve společnosti Boehringer Ingelheim a dodává: „V naší společnosti chápeme, jak klíčový vliv mají zvířata na naši pohodu a zdraví, včetně lidí s dlouhodobým onemocněním. Proto toto jedinečné pouto podporujeme i skrze naši práci, ve které se zaměřujeme na péči o zdraví lidí i zvířat.“

 

Jedinečné pouto

Kampaň „A Unique Bond“ (Jedinečné pouto) se zaměřuje na spojení mezi zvířaty a lidmi trpícími onemocněním.6 Ukazuje veřejnosti, jakou oporou jsou zvířata pro pacienty, kteří se nachází v těžké životní situaci, a učí se žít s takovými zdravotními problémy, jakými jsou cukrovka nebo prodělaná cévní mozková příhoda.6

 

1. Banfield Pet Hospital. State of Pet Health 2013 Report. Available online: https://www.banfield.com/Banfield/media/PDF/Downloads/soph/Banfield-State-of-Pet-Health-Report_2013.pdf [last accessed March 2019]

2. Association for Pet Obesity Prevention. Global Pet Obesity Initiative Position Statement. Available online: https://petobesityprevention.org/about [last accessed March 2019]

3. German A. The Growing Problem of Obesity in Dogs and Cats. J Nutr, 136;7, 1940-6. 2006.

4. Egger C, Love L, Doherty T. 2014. Pain Management in Veterinary Practice. Oxford. John Wiley & Sons.

5. IPSOS. Human-Animal Bond and mutual benefits – survey. 3,000 adult pet owners in France, United Kingdom, Italy, Spain, Germany. 16-21 September 2017. Data on file.

6. Boehringer Ingelheim. A Unique Bond: human and animal health. Available online: https://www.boehringer-ingelheim.com/corporate-profile/vision-values/a-unique-bond-human-and-animal-health [last accessed March 2019]

7. WHO. Cancer. Overview. Available online: https://www.who.int/cancer [last accessed March 2019]

8. WHO. Obesity and overweight. Key facts. 02.2018. Available online: www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight [last accessed March 2019]

9. Association for Pet Obesity Prevention. Global Pet Obesity Initiative Position Statement. Available online: https://petobesityprevention.org/about [last accessed March 2019]

10. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Pet obesity. Available online: https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/general/obesity [last accessed March 2019]

11. The GBD 2015 Obesity Collaborators. 2017. Health effects of overweigh and obesity in 196 countries over 25 years. N Engl J Med 377;1.

 

Foto: pixabay.com